Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

KONFERENCJA FORMACYJNA na październik 2020
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (3)
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

Karmel Terezjański z wdzięcznością po dziś dzień wspomina piękne relacje i więzi łączące św. Jana Pawła II z naszym Zakonem. Wśród papieskich działań tego pontyfikatu miały miejsce liczne beatyfikacje (20) i kanonizacje (4) córek i synów Karmelu, mianowanie biskupów wziętych z naszego Zakonu (14), jego liczne odwiedziny w klasztorach i kościołach karmelitańskich na całym świecie, od wadowickiego poczynając.

W okresie wadowickim Karol Wojtyła musiał spotkać się z bł. o. Alfonsem Marią Mazurkiem, który w latach 1920-1930 pełnił rolę prefekta w Niższym Seminarium. Wspomina o tym Papież w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, w czasie której w Warszawie wyniósł na ołtarze 108 polskich męczenników II Wojny Światowej, a wśród nich o. Alfonsa Marię Mazurka.
Mówił wówczas: „Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu ośmiu męczennikami, również bł. O. Alfonsa Marię Mazurka, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą w przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewnością miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor klasztoru w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią”.
Warto dodać, że beatyfikacja ta miała miejsce na tle monumentalnego Teatru Wielkiego. Jego budowniczym był Włoch Antonio Corazzi w... [więcej]

22 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej
„Totus Tuus – Wszystko postawiłem na Maryję”, słowa dwóch największych Polaków i pasterzy św. Jana Pawła II i sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, były tematem Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Maryi, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, 18 lipca, któremu przewodniczył bp Adam Wodarczyk, pomocniczy biskup z Katowic. Było to już po raz 22. Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami słynącym i koronowanym obrazem Maryi na „polskiej Górze Karmel”.

Spotkanie to odbyło się z udziałem władz państwowych, m.in. posłem Jerzym Polaczkiem, władz samorządowych województwa na czele z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, powiatu, gmin, różnych stopni i funkcji, kilkunastu kapłanów z kilku diecezji, współbraci karmelitów bosych z Polski i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD z Krakowa oraz tysiąca wiernych z ponad 40 miejscowości Polski południowej od Opola do Przemyśla. Przybyły wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolickiego stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski z pocztami sztandarowymi.

Bp Wodarczyk w homilii uwypuklił wagę szkaplerza Maryjnego, który sam nosi od wielu lat a otrzymał od śp. o. Mieczysława Woźniczki OCD. Prosty znak wiary, zawierzenia i miłości... [więcej]

Zaproszenie na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej


Kraków, 13 czerwca 2020 r.

Cały Twój Maryjo – Totus Tuus
(Jan Paweł II)
Wszystko postawiłem na Maryję
(kard. Stefan Wyszyński)

Drodzy Siostry i Bracia,
Członkowie Bractwa Szkaplerznego
i wszyscy członkowie Rodziny Szkaplerznej
okryci szatą naszej Matki i Królowej

Pragnę bardzo gorąco zaprosić Was wszystkich na tegoroczne Spotkanie Ro-dziny Szkaplerznej. Odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca, w naszym maryjnym sanktuarium w Czernej k. Krzeszowic. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Szczegóły programu podajemy na afiszu w załączeniu.
Chcemy, aby to kolejne, dwudzieste drugie już, spotkanie z miłującą nas Matką, w znaku Jej Szkaplerza, stało się dla wszystkich jego uczestników duchowym umocnieniem i nieomylnym drogowskazem, zachętą do potwierdzenia swego oddania się Maryi i zawierzenia Jej wszystkich naszych spraw i niepokojów.
Dlatego też w roku, w którym my, Karmelici Bosi, obchodzimy stulecie odrodzenia Prowincji Polskiej naszego Zakonu i w którym – w łączności z całym Kościołem w Polsce – upamiętniamy stulecie urodzin naszego kochanego Ojca Świętego, a jednocześnie oczekujemy bliskiej już beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, na hasło... [więcej]

Konferencja na czerwiec 2020
ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY (5)
OPRAC. WŁODZIMIERZ TOCHMAŃSKI OCD

Aby pełniej zrozumieć nasz temat, pogłębimy go o 2 teksty najstarszy św. Cezarego z Arles z V-VI w. i współczesny teologa karmelitańskiego o. Albino Marchettiego OCD.

Kazanie św. Cezarego z Arles, biskupa
Przez chrzest wszyscy staliśmy się świątyniami Boga

Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy być my sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, że w nim dostąpili duchowego odrodzenia. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie byliśmy "naczyniami zasługującymi na gniew Boga", o tyle dzięki drugiemu staliśmy się "naczyniami miłosierdzia". Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało na powrót do życia.
Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko "w świątyniach zbudowanych ręką ludzką", nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: "Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście".
Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana... [więcej]

Konferencja na maj 2020
SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
DUCHOWOŚĆ MARYJNA (15)

IV. Polskie nabożeństwa i formy kultu maryjnego

W dokumencie końcowym II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), zatwierdzonym przez Kongregację Biskupów 22 grudnia 2000 r., znajdujemy część dedykowaną Matce Najświętszej, a w niej rozdziały zatytułowane: Maryjna droga Kościoła w Polsce – Pod znakiem zawierzenia oraz Ku Trzeciemu Tysiącleciu – Drogi maryjnego zawierzenia. Stwierdza się tam, że „obecność Matki i Królowej, Ikony Chrystusa i Nauczycielki pobożności, zapisała się głęboko w sercach Polaków, w dziejach Narodu i w jego kulturze” (SPL 24), omawiając równocześnie formy polskiej pobożności maryjnej. W tym miejscu przywołajmy ważniejsze z nich.

1. Apel jasnogórski
Jakkolwiek genezy Apelu jasnogórskiego możemy dopatrywać się już w 1918 r., kiedy to 4 listopada żołnierze 22 Pułku Piechoty wyzwolili Jasną Górę spod okupacji zaborczej i stanęli o godz. 21.15 wraz z paulinami do apelu przed cudownym obrazem Królowej Polski, dziękując za odzyskaną po 123 latach wolność Ojczyzny, to jednak codzienna praktyka nabożeństwa apelowego rozpoczęła się 8 grudnia 1953 r. pod przewodnictwem o. Jerzego Tomzińskiego, generała zakonu paulinów. Modlitwą tą wypraszano uwolnienie uwięzionego wówczas prymasa Polski, Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Nabożeństwo odprawiane codziennie o godzinie 21.00 na Jasnej Górze rozpoczyna się odśpiewaniem Bogurodzicy, następnie trzykrotnie śpiewana jest właściwa formuła apelu: Maryjo,... [więcej]


<< 1 z 21 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych