Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

Konferencja na kwiecień 2021
Konferencja na marzec jest w biuletynie http://szkaplerz.pl/biuletyn/

MIESIĄC I – kwiecień
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (5)
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD


Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Virtutis exemplum et Magistra, skierowanym - z okazji 400-lecia śmierci św. Teresy od Jezusa, reformatorki Karmelu i doktora Kościoła - do przełożonego generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, stwierdził, że „oddanie Teresy Kościołowi należy nazwać charyzmatem”. Charyzmat ten, obok klauzurowych mniszek karmelitanek bosych, przejęli również karmelici bosi, ożywiając go swoją działalnością apostolską.
W czasach współczesnych na ten rys duchowości Karmelu zwracano szczególną uwagę, kierując troskę na wierność zakonników wobec ich charyzmatu. „Jednakże charyzmat nie jest jak własność materialna czy dziedzictwo zapewniony raz na zawsze. Jest łaską Ducha Świętego, który wymaga [...] wierności i twórczego wysiłku we wspólnocie z Kościołem, nieustannej wrażliwości na jego potrzeby” - napisał Jan Paweł II do karmelitów bosych w Liście Apostolskim Mistrz w wierze z okazji czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża.
Papieże wieku XX wskazywali na aktualność duchowości Karmelu Terezjańskiego, ogłaszając trzech świętych tego Zakonu doktorami Kościoła: św. Jana od Krzyża w 1926 r., św. Teresę od Jezusa w 1970 r. i św. Teresę od Dzieciątka Jezus w październiku 1997 r. Zakon Karmelitański uświadamiał sobie coraz bardziej wielkie bogactwo swej... [więcej]

Narodzenie Pańskie 2020 - życzenia
Składam Wszystkim serdeczne życzenia,
by Święta Bożego Narodzenia
odnowiły w nas zawierzenie Bogu.
Niech Dzieciątko Jezus
pomaga nam przechodzić
przez ciemności dnia codziennego,
niech przepełnia serce
głębokim pokojem,
prawdziwą radością
oraz swoją bliskością.
W tych trudnych i dziwnych czasach pandemii
oraz nieustannej walki duchowej
zawierzajmy w codziennej modlitwie siebie,
własne rodziny, wspólnoty, Ojczyznę naszą i świat cały
Bożemu Miłosierdziu przez Niepokalane Serce NMP.
Dar Matczynego serca, szkaplerz św.,
jak i nasze chrześcijańskie powołanie,
do tego nas jeszcze bardziej motywują i zobowiązują:
– do życia jak Maryja miłością,
– do głębokiej wiary jak i życiowej relacji z Jezusem i Kościołem
– oraz do troski, pełnej nadziei, o zbawienie swoje i innych.
Amen - Fiat - niech tak się stanie.

Niech Nowy 2021 Rok będzie + błogosławiony
i obfituje we wszystkie łaski.
Św. Józefie módl się za nami !

z darem modlitwy i serdecznymi pozdrowieniami

o. Włodzimierz Tochmański OCD

Czerna, Boże Narodzenie 2020


KONFERENCJA FORMACYJNA NA STYCZEŃ 2021
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (4)
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

Dnia 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie i jeszcze tego samego miesiąca wyjeżdża na studia specjalistyczne do Rzymu. Podejmuje je na dominikańskim uniwersytecie Angelicum, gdzie pod przewodnictwem słynnego o. Garrigou-Lagrange OP pisze pracę doktorską, zgłębiającą zagadnienie rozumienia wiary u św. Jana od Krzyża: Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce. W języku polskim ukazała się w 1991 r. pt. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża. Rozprawa doktorska na Fakultecie Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie w tłumaczeniu o. Leonarda Kowalówki OCD, dawnego kierownika duchowego Karola Wojtyły.
W języku polskim ukazały się trzy obszerne opracowania myśli Karola Wojtyły. Autorem pierwszego jest dobrze znany w Polsce włoski filozof Rocco Buttiglione, drugiego - dominikanin Jarosław Kupczak, a trzeciego uczeń ks. Tischnera - Jan Galarowicz. Wszyscy trzej pokazują pierwszorzędny wpływ mistyki św. Jana od Krzyża na myśl Karola Wojtyły. Galarowicz pisze: „Podstawowa teza mojego szkicu brzmi: wniknięcie w teksty Wojtyły, dotyczące św. Jana od Krzyża, stanowi klucz do zrozumienia jego twórczości i działalności, w szczególności do jego myślenia o człowieku".
Nie ma w tym żadnej przesady, szczególnie jeśli przeczytamy kapitalny artykuł samego Wojtyły opublikowany na łamach Znaku... [więcej]

KONFERENCJA FORMACYJNA na październik 2020
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (3)
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

Karmel Terezjański z wdzięcznością po dziś dzień wspomina piękne relacje i więzi łączące św. Jana Pawła II z naszym Zakonem. Wśród papieskich działań tego pontyfikatu miały miejsce liczne beatyfikacje (20) i kanonizacje (4) córek i synów Karmelu, mianowanie biskupów wziętych z naszego Zakonu (14), jego liczne odwiedziny w klasztorach i kościołach karmelitańskich na całym świecie, od wadowickiego poczynając.

W okresie wadowickim Karol Wojtyła musiał spotkać się z bł. o. Alfonsem Marią Mazurkiem, który w latach 1920-1930 pełnił rolę prefekta w Niższym Seminarium. Wspomina o tym Papież w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, w czasie której w Warszawie wyniósł na ołtarze 108 polskich męczenników II Wojny Światowej, a wśród nich o. Alfonsa Marię Mazurka.
Mówił wówczas: „Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu ośmiu męczennikami, również bł. O. Alfonsa Marię Mazurka, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą w przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewnością miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor klasztoru w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią”.
Warto dodać, że beatyfikacja ta miała miejsce na tle monumentalnego Teatru Wielkiego. Jego budowniczym był Włoch Antonio Corazzi w... [więcej]

22 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej
„Totus Tuus – Wszystko postawiłem na Maryję”, słowa dwóch największych Polaków i pasterzy św. Jana Pawła II i sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, były tematem Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Maryi, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, 18 lipca, któremu przewodniczył bp Adam Wodarczyk, pomocniczy biskup z Katowic. Było to już po raz 22. Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami słynącym i koronowanym obrazem Maryi na „polskiej Górze Karmel”.

Spotkanie to odbyło się z udziałem władz państwowych, m.in. posłem Jerzym Polaczkiem, władz samorządowych województwa na czele z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, powiatu, gmin, różnych stopni i funkcji, kilkunastu kapłanów z kilku diecezji, współbraci karmelitów bosych z Polski i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD z Krakowa oraz tysiąca wiernych z ponad 40 miejscowości Polski południowej od Opola do Przemyśla. Przybyły wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolickiego stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski z pocztami sztandarowymi.

Bp Wodarczyk w homilii uwypuklił wagę szkaplerza Maryjnego, który sam nosi od wielu lat a otrzymał od śp. o. Mieczysława Woźniczki OCD. Prosty znak wiary, zawierzenia i miłości... [więcej]


<< 1 z 22 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych