Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

Zaproszenie na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej


Kraków, 13 czerwca 2020 r.

Cały Twój Maryjo – Totus Tuus
(Jan Paweł II)
Wszystko postawiłem na Maryję
(kard. Stefan Wyszyński)

Drodzy Siostry i Bracia,
Członkowie Bractwa Szkaplerznego
i wszyscy członkowie Rodziny Szkaplerznej
okryci szatą naszej Matki i Królowej

Pragnę bardzo gorąco zaprosić Was wszystkich na tegoroczne Spotkanie Ro-dziny Szkaplerznej. Odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca, w naszym maryjnym sanktuarium w Czernej k. Krzeszowic. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Szczegóły programu podajemy na afiszu w załączeniu.
Chcemy, aby to kolejne, dwudzieste drugie już, spotkanie z miłującą nas Matką, w znaku Jej Szkaplerza, stało się dla wszystkich jego uczestników duchowym umocnieniem i nieomylnym drogowskazem, zachętą do potwierdzenia swego oddania się Maryi i zawierzenia Jej wszystkich naszych spraw i niepokojów.
Dlatego też w roku, w którym my, Karmelici Bosi, obchodzimy stulecie odrodzenia Prowincji Polskiej naszego Zakonu i w którym – w łączności z całym Kościołem w Polsce – upamiętniamy stulecie urodzin naszego kochanego Ojca Świętego, a jednocześnie oczekujemy bliskiej już beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, na hasło... [więcej]

Konferencja na czerwiec 2020
ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY (5)
OPRAC. WŁODZIMIERZ TOCHMAŃSKI OCD

Aby pełniej zrozumieć nasz temat, pogłębimy go o 2 teksty najstarszy św. Cezarego z Arles z V-VI w. i współczesny teologa karmelitańskiego o. Albino Marchettiego OCD.

Kazanie św. Cezarego z Arles, biskupa
Przez chrzest wszyscy staliśmy się świątyniami Boga

Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy być my sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, że w nim dostąpili duchowego odrodzenia. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie byliśmy "naczyniami zasługującymi na gniew Boga", o tyle dzięki drugiemu staliśmy się "naczyniami miłosierdzia". Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało na powrót do życia.
Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko "w świątyniach zbudowanych ręką ludzką", nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: "Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście".
Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana... [więcej]

Konferencja na maj 2020
SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
DUCHOWOŚĆ MARYJNA (15)

IV. Polskie nabożeństwa i formy kultu maryjnego

W dokumencie końcowym II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), zatwierdzonym przez Kongregację Biskupów 22 grudnia 2000 r., znajdujemy część dedykowaną Matce Najświętszej, a w niej rozdziały zatytułowane: Maryjna droga Kościoła w Polsce – Pod znakiem zawierzenia oraz Ku Trzeciemu Tysiącleciu – Drogi maryjnego zawierzenia. Stwierdza się tam, że „obecność Matki i Królowej, Ikony Chrystusa i Nauczycielki pobożności, zapisała się głęboko w sercach Polaków, w dziejach Narodu i w jego kulturze” (SPL 24), omawiając równocześnie formy polskiej pobożności maryjnej. W tym miejscu przywołajmy ważniejsze z nich.

1. Apel jasnogórski
Jakkolwiek genezy Apelu jasnogórskiego możemy dopatrywać się już w 1918 r., kiedy to 4 listopada żołnierze 22 Pułku Piechoty wyzwolili Jasną Górę spod okupacji zaborczej i stanęli o godz. 21.15 wraz z paulinami do apelu przed cudownym obrazem Królowej Polski, dziękując za odzyskaną po 123 latach wolność Ojczyzny, to jednak codzienna praktyka nabożeństwa apelowego rozpoczęła się 8 grudnia 1953 r. pod przewodnictwem o. Jerzego Tomzińskiego, generała zakonu paulinów. Modlitwą tą wypraszano uwolnienie uwięzionego wówczas prymasa Polski, Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Nabożeństwo odprawiane codziennie o godzinie 21.00 na Jasnej Górze rozpoczyna się odśpiewaniem Bogurodzicy, następnie trzykrotnie śpiewana jest właściwa formuła apelu: Maryjo,... [więcej]

Niech Zmartwychwstały odmieni nasze życie. Wielkanoc 2020
Chrystus zwycięża zło i śmierć!
To radosne orędzie rozbrzmiewa w sercu Kościoła.
Zwyciężywszy śmierć,
Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych,
którzy Go przyjmują i wierzą w Niego.
Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem
fundament wiary Kościoła.
On jest kamieniem węgielnym.
Już raz próbowano odrzucić Go i pokonać,
ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym.
Ale kamień ten został odwalony.
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja !
Św. Jan Paweł II

Wszystkim Członkom
i Sympatykom Rodziny Szkaplerznej
oraz Czytelnikom tej strony
w tym trudnym czasie pandemii i kryzysu
życzę pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz obfitości paschalnych łask
i głębi zaufania do Jezusa Zmartwychwstałego.

o. Włodzimierz Tochmański OCD
wraz ze Współbraćmi Karmelu
i Sekretariatem Szkaplerznym

Czerna, Wielkanoc 2020

Konferencja na kwiecień - 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II
100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

KONFERENCJA FORMACYJNA
MIESIĄC I – kwiecień

Cała Polska przygotowuje się do 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. Kulminacyjne obchody odbędą się tego roku w Krakowie, Wadowicach i w Rzymie. W programie są dużo wcześniej zaplanowane wydarzenia, które odbędą się, o ile ustąpi pandemia i będą możliwości spotkań wiernych: Msze święte, nabożeństwa, uroczystości religijne i świeckie, państwowe i samorządowe, pielgrzymki do Rzymu, koncerty, pielgrzymki i spotkania uczniów szkół im. św. Jana Pawła II, specjalne wydarzenia jak mapping, czy odsłonięcie muralu, różnego typu wystawy i ekspozycje, konferencje, odczyty, rekolekcje, seminaria, konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe dla uczniów i dla nauczycieli, spotkania tematyczne, gra miejska, wycieczki górskie, pikniki rodzinne. Warto na pewno poznać, pogłębić i dzielić się wiedzą oraz nauczaniem św. naszego Rodaka.

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami. Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Dzięki mediom, których... [więcej]


<< 1 z 21 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych