Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/ocd/szkaplerz.pl/public_html/aktualnosci/news/show.php on line 2

Konferencja na maj
Włodzimierz Tochmański OCD

Miłość miłosierna w sercu Kościoła (2)

Gdy będziesz czynić miłosierdzie,
zadość czynić będziesz memu pragnieniu.
Jezus do Kunegundy Siwiec


W życiu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec można wyznaczyć punkty jej wybrania, powołania i określenia charakteru jej posłannictwa. W pewnym sensie – jak zauważono – przedłuża ona przesłanie św. Teresy, przejmując od niej sztafetę orędzia miłości miłosiernej Boga, jakiś czas niesie ją niejako z wraz ze św. Faustyną, a przeżywszy Faustynę realizuje na miarę duchowych potrzeb swego czasu. I tak, Teresa, bolejąc nad jansenistyczną formą kultu Bożej sprawiedliwości, odkryła swą „małą drogę” dziecięctwa duchowego przez powierzenie się miłości miłosiernej i jednocześnie swe posłannictwo wprowadzania na nią innych.
Święta Faustyna została wprost posłana przez Chrystusa, by człowiekowi sprzed drugiej wojny światowej, śmiertelnie zagrożonemu na wszystkich odcinkach życia, przypomnieć, że ratunek znajdzie jedynie w Bożym miłosierdziu. Wreszcie Kunegundę Pan prosi: „Módl się za świat cały, pomagaj mi ratować dusze! Gdybyś wiedziała, jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie!” (MMMiO s. 33). Wszystkie... [więcej]

Życzenia na Wielkanoc 2024Niech chwalebnie Zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach,
a blask Jego Zmartwychwstania rozproszy wszelkie mroki.
Niech to Życie okaże się silniejsze od naszych lęków,
od wszystkich zagrożeń, smutków i nieszczęść.
Oby Miłość, silniejsza niż wojna czy śmierć,
przemieniała nasze serca i wzmacniała
- w dzisiejszym powikłanym świecie -
odwagę do dawania świadectwa
własnym życiem o zbawieniu.

Niech Maryja stojąca wiernie pod Krzyżem obdarza nadzieją
i otacza nas płaszczem swojej matczynej opieki.
Błogosławionych Świąt !


Wszystkim członkom Rodziny Szkaplerznej
życzę pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz obfitości paschalnych łask i mocy zaufania

z modlitwą w Wigilię Paschalną i błogosławieństwem +


o. Włodzimierz Tochmański OCD

Czerna, Pascha 2024

Konferencja na kwiecień
Szczepan T. Praśkiewicz OCD
MARYJA KARMELITAŃSKICH ZNAKÓW, IKON I MODLITW (1)

WSTĘP

Sobór Watykański II, który podjął dzieło odnowy Kościoła powszechnego, zachęcił wszystkich, „aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgiczny, a praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czci, zalecane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski, cenili wysoko” (LG 67). Z kolei papież Paweł VI, któremu przypadło przeprowadzić reformę soborową, w swym przesłaniu na Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Santo Domingo z 1965 roku zaznaczył, że Ojcowie Soborowi mówiąc o formach pobożności maryjnej zalecanych przez Kościół, mieli na myśli przede wszystkim „różaniec święty i szkaplerz karmelitański” (AAS 57 (1965) 376).

Szczególnym propagatorem nabożeństwa szkaplerznego był papież Jan Paweł II: nosił on szkaplerz osobiście, często o nim mówił, zachęcał do praktykowania nabożeństwa szkaplerznego i wydał o nim list apostolski, zatytułowany „Opatrznościowe wydarzenie łaski” (OWŁ). Także Benedykt XVI mówił o nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej, szerzonym w Kościele przez zakon karmelitański i przynoszącym owoce modlitwy, kontemplacji, służby Bogu i bliźnim (ORp 9-10 (2006) 48)

W niniejszym rozdziale naszego przedłożenia o Najświętszej Maryi Pannie w życiu Karmelu, zatytułowanym „Maryja karmelitańskich znaków, ikon i modlitw” omówimy maryjną symbolikę i wymowę teologiczną nie tylko karmelitańskiego szkaplerza, ale także płaszcza i herbu zakonnego, a nadto zagłębimy się nad wymową karmelitańskiej ikonografii,... [więcej]

Konferencja na marzec
Włodzimierz Tochmański OCD

Miłość miłosierna w sercu Kościoła


Gdy będziesz czynić miłosierdzie,
zadość czynić będziesz memu pragnieniu.
Jezus do Kunegundy Siwiec


Karmelitanka bosa z Francji z Lisieux św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Przenajświętszego Oblicza, patronka misji i doktor Kościoła, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych kobiet w Kościele i w świecie. Gdzie tkwi sekret duszy tej młodej dziewczyny, która zmarła w wieku 24 lat, a która za życia nie była znana prawie nikomu, poza wąską grupą krewnych i przyjaciół? Odpowiedź znajdujemy w jej Dziejach duszy: „Nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością, w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione”. Rzeczywiście, uśmiechnięta m i ł o ś ć Teresy wciąż promieniuje bezinteresownym pięknem i darmową wolnością. Nie odpycha, ale przyciąga. Nie skupia na sobie, ale wychodzi do drugiego. Nie budzi zawiści, ale zachwyca. Jest po prostu cudem, który wskazuje na samo centrum życia chrześcijańskiego – na Jezusa.
To ewangeliczne pojęcie miłosiernej miłości zaważyło w każdym razie o przyznaniu Teresie 19 X 1997 roku tytułu doktora... [więcej]

Konferencja na luty
Włodzimierz Tochmański OCD
BRACTWO SZKAPLERZNE (12)

Struktura prawna i praktyczna Bractwa dzisiaj

Mówiąc o strukturze prawnej apostolstwa szkaplerznego, powinniśmy wziąć pod uwagę normy prawne z Konstytucji Zakonu Karmelitów Bosych art. 49 oraz z Przepisów Wykonawczych OCD nr 13 i 56:
Wyrażamy to również przez nabożeństwo szkaplerza świętego, uznając, że należymy do Maryi i, przybrani w Jej cnoty, ukazujemy Jej postać światu.
Do dzieł najbardziej odpowiednich dla naszego Zakonu należy zaliczyć toskę o Bractwo Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, którego członkowie wraz z nami przynależą do tej samej Rodziny Matki Naświętszej.
W różnorodnym apostolstwie maryjnym niech bracia prowadzą ożywioną działalność, zwłaszcza przez świadectwo własnego życia oraz nauczanie; nasze apostolstwo maryjne dokonuje się szczególnie przez propagowanie doświadczenia i nauki, jaką o Najświętszej Maryi Pannie pozostawili nam nasi święci w Karmelu, tak by Maryję Pannę przedstawić jako wzór modlitwy i łączności z Chrystusem, a Jej ewangeliczne życie jako drogę chrześcijan w pielgrzymowaniu wiary, nadziei i miłości; osiągamy to również i okazujemy przez szkaplerz Zakonu, przy pomocy którego wyrażamy też nasze poświęcenie się Maryi Pannie oraz cieszymy się Jej matczyną opieką.
Dla członków Bractwa w Kościele wydano w ostatnim czasie Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, zawarte w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia... [więcej]


<< 1 z 32 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych