Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

Konferencja na grudzień
O. WŁODZIMIERZ TOCHMAŃSKI OCD
BRACTWO SZKAPLERZNE (7)

Najpełniejszą teologię szkaplerza zawiera List Ojca św. Jana Pawła II Providentialis gratiae eventus (Opatrznościowe wydarzenie łaski) z okazji 750-lecia szkaplerza świętego (1251-2001) podpisany 25 marca 2001 r.
Przypomniał tam przede wszystkim, że „przyjmujący szkaplerz zostają włączeni lub stowarzyszeni w mniej lub więcej ścisłym stopniu z Zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej (…), aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samych sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości” (nr 5). Następnie Ojciec Święty podkreślił, że znak szkaplerza przywołuje dwie prawdy. Z jednej strony mówi on o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny „i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały” (w czym możemy dostrzec aluzję do tzw. przywileju sobotniego wzbudzającego w nas nadzieję rychłego zbawienia i oglądania Boga twarzą w twarz w życiu wiecznym).
Z drugiej strony znak ten, pozostając ustawicznie na naszych barkach, przypomina i zobowiązuje do tego, by nasze maryjne nabożeństwo nie ograniczało się jedynie do modlitw i hołdów składanych Matce Chrystusa przy określonych okazjach, ale by było ono czymś stałym, habitualnym w naszym życiu, tak by stanowić habit,... [więcej]

Konferencja na listopad
SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
MARYJA KARMELITAŃSKIEJ HISTORII (3)

IV. Obecność Matki Chrystusa w karmelitańskiej liturgii

Pierwotni karmelici, którzy osiedlili się na górze Karmel, szukając dla siebie wzorców celebracji liturgicznych sięgnęli po zwyczaje, jakimi żył tamtejszy Kościół lokalny, tj. Kościół jerozolimski. Zarówno w macierzystym klasztorze na Karmelu, jak i w powstających klasztorach europejskich, pilnie naśladujących palestyńskie tradycje, zastosowali się do prostej i surowej liturgii zwanej obrządkiem bazyliki Bożego Grobu. Był to rzymsko-galijski ryt zbliżony do liturgii kartuzjańskiej, wywodzący się z centralnej Francji, a przystosowany do zwyczajów jerozolimskich w czasie istnienia feudalnego państwa krzyżowców. Łączył on miejscowe obrządki Wielkiego Tygodnia z bazyliki Bożego Grobu z elementami galijskiego rytu mszy i brewiarza. Nawiązywały do niego różne wspólnoty zakonne, między innymi bożogrobcy, joannici, templariusze, norbertanie i bracia szpitalni Najświętszej Maryi Panny.
Gdy analizujemy pierwsze rubrycele liturgiczne karmelitów, tj. ich ordynaria i santorał, widzimy, że żywotną częścią karmelitańskiego rytuału, bazującego na wspomnianej liturgii jerozolimskiej, były liczne zwyczaje odwołujące się do Matki Chrystusa. Liturgia pierwotnych karmelitów obfitowała w maryjne akcenty wypełniające niemalże cały dzień. Rano, przed prymą, śpiewano Mszę o Najświętszej Maryi Pannie, a wieczorem, po komplecie i odśpiewaniu antyfony Salve Regina, wspólnota gromadziła się jeszcze przed Jej ołtarzem, aby odśpiewać jakąś pieśń ku Jej czci. Codziennie odmawiano Małe... [więcej]

Rekolekcje Maryjne w Domu Pielgrzyma w Czernej
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Maryjne w Domu Pielgrzyma
przy klasztorze karmelitów bosych i sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej w dniach 14 - 16 października 2022
A ty co możesz mi dać w zamian?> (słowa do św. Teresy od Jezusa).
Maryjna szata i styl życia. Możliwość przyjęcia szkaplerza Maryi.
Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator Rodziny Szkaplerznej

Adres: Dom Pielgrzyma Czerna 79 Krzeszowice
Koszt: - za noclegi i pełne wyżywienie 230 zł. płacone w recepcji w dniu przyjazdu https://dompielgrzyma.net/nocleg/cennik-noclegow/
- za konferencje -ofiara w dniu wyjazdu.
Info o miejscu: www.karmelczerna.pl
Zgłoszenia: Sekretariat Bractwa Szkaplerznego rodzina@szkaplerz.pl szkaplerz@karmel.pl

Dojazd
Czerna usytuowana jest w południowej części Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, w Dolince Eliaszówki i Czernki w Jurajskim Parku Krajobrazowym Dolinek Krakowskich na trasie między Krakowem a Katowicami, tj. ok. 25 kilometrów od Krakowa i 50 kilometrów od Katowic, czyli w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie i zarazem dekanacie Krzeszowice, na terenie parafii Nowa Góra. Z lotniska Kraków Balice jest ok.19 km, z lotniska Katowice Pyrzyce ok. 81 km.

Jadąc samochodem lub busem ze Śląska, z autostrady płatnej A... [więcej]

Konferencja na październik
Włodzimierz Tochmański OCD

MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE

W naszych comiesięcznych brackich spotkaniach, rozważaniach staramy się pogłębić pewne różne aspekty naszej duchowości, naszego życia, tego wszystkiego, czym żyje Kościół, bieżących spraw, Magisterium Kościoła, historii Zakonu, czy Bractwa. Miesiąc październik jest miesiącem bardzo karmelitańskim i terezjańskim. Wspominamy dwie święte Teresy. Pierwsza Wielka Teresa od Jezusa z Awili, fundatorka Karmelu Terzjańskiego, wspominana jest 15 października, a wcześniej 1 października wspominamy nazwaną małą, ale będącą również wielkim doktorem Kościoła, karmelitankę bosą, św. Teresę od Dzieciątka Jezus z Lisieux.
W 1997 r. było przyznanie tytułu doktora Kościoła św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Wielokrotnie czytaliśmy „Dzieje duszy”, różne pozycje książkowe, opracowania, były sympozja, przez całą Polskę przeszła fala wypowiedzi o fascynacji do nowo odkrytej Teresy, była peregrynacja jej relikwii w 2005 r.
Chciałbym z wami podzielić się tematem, który znamy i którym jakoś żyjemy, na który św. Teresa od Dzieciątka Jezus chce nas uwrażliwić. I aktualnym zarazem z racji rozpoczynającego się programu duszpasterskiego Kościoła o Kościele. Chodzi o miejsce w Kościele. Nie chodzi o to miejsce numerowane w niektórych parafiach, nie o takie miejsce chodzi, ani o takie stojące gdzieś z boku kościoła, czy z tyłu, ale chodzi o miejsce w Mistycznym Ciele Chrystusa.
... [więcej]

Konferencja na wrzesień
o. Włodzimierz Tochmański OCD
Bractwo Szkaplerzne (6)

Dnia 13 maja 1981 r., dokładnie w 64 rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie i o tej samej godzinie (13 maja 1917 r. godz. 17.15), na placu św. Piotra w Watykanie padają strzały. Papież Jan Paweł II prosi, jeszcze będąc w szpitalu, o dokładne materiały dotyczące tajemnic fatimskich. Później komentuje: „macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli i Papież w agonii zatrzymał się na progu śmierci”.
W zamachu majowym kula Mehmeta Ali Agcy prawdopodobnie mogła otrzeć się o kawałek brązowego płótna szkaplerza karmelitańskiego. Tak głosiła „wieść gminna” w Karmelu nigdzie nie udokumentowana. Ale jak to było naprawdę i czy ktoś może to sprawdzić? Wokół tego wydarzenia jest bardzo wiele cudownego zbiegu okoliczności, znaków, do których nie powinniśmy przykładać znaczenia, a które można w sposób nadprzyrodzony odczytywać. A zawdzięczanie ocalenia życia Ojca Świętego Matce Bożej Fatimskiej, która ubrana była w szaty karmelitańskie, czyż nie jest dowodem idącym w tym kierunku? Po pierwszym przerażeniu zamachem i jęku wiernych zebranych na Placu św. Piotra ludzie modlili się gorąco i długo przy pustym tronie Ojca Świętego w Jego intencji wpatrzeni w przywieziony przez Polaków obraz Matki Bożej Częstochowskiej oparty o fotel. „Wiatr powiał i... [więcej]


<< 1 z 26 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych