Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/ocd/szkaplerz.pl/public_html/aktualnosci/news/show.php on line 2

Rekolekcje animatorów Bractwa Szkaplerznego w Czernej
W dniach 7-9 czerwca 2024 r. w Domu Pielgrzyma w Czernej odbyły się rekolekcje animatorów wspólnot Bractwa Szkaplerznego.

Rekolekcjom formacyjnym przewodniczył moderator prowincjalny Bractwa Szkaplerznego (Rodzina Szkaplerzna) o. Włodzimierz Tochmański OCD. Przybyło kilkudziesięciu animatorów lub ich zastępców wspólnot Bractwa z Polski południowej.

Tematyka rekolekcji była skoncentrowana wokół posługi animatora jako lidera i formatora w porozumieniu z moderatorem w parafii. Poruszono ponadto temat zespołu wypalenia się zawodowego oraz rozeznawania w życiu na co dzień. Przygotowano także posługę na lipcowe spotkanie ogólnopolskie w dniu 20 lipca w Czernej, któremu przewodniczyć będzie ks. abp Adrian Galbas metropolita katowicki.

Konferencja na czerwiec
Włodzimierz Tochmański OCD

BRACTWO SZKAPLERZNE (13)


Liturgia szkaplerzna Bractwa

Termin „liturgia szkaplerzna” możemy rozumieć potocznie jako liturgiczne pobłogosławienie (poświęcenie) i nałożenie szkaplerza św., przyjęcie do Rodziny Szkaplerznej (Karmelitańskiej), przyjęcie do Bractwa Szkaplerznego, liturgiczne odnowienie zobowiązań szkaplerznych, teksty Mszy św. z uroczystości NMP z Góry Karmel (16 lipca), Mszy wotywnych, nowenn, septenn, godzinek, litanii szkaplerznych, liturgicznych pieśni i modlitw ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, czy nabożeństwo szkaplerzne, tj. ku czci NMP z Góry Karmel, z modlitwami i procesją.
Również rozważając pojęcie „modlitwa maryjna”, możemy rozumieć je jako „modlitwę do Maryi” bądź cichą i dyskretną „modlitwę na wzór Maryi”. Tę drugą możliwość bardziej akcentuje Karmel, nie odrzucając jednak pierwszego rozumienia.
Kościół wzywa swoich kapłanów, aby przyjęcie sakramentaliów, w tym i szkaplerza, dokonywało się podczas nabożeństwa słowa Bożego, w ramach Liturgii Godzin, podczas Mszy Świętej czy w trakcie spotkania modlitewnego. Tym bardziej nabożeństwo przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego staje się ważne, dokonywane jest bowiem dla Kościoła, przezeń przyjmowane i potwierdzane. Tylko w szczególnych wypadkach należałoby stosować obrzęd przyjęcia do szkaplerza między kapłanem a pojedynczym wiernym.

Błogosławieństwo i nałożenie Szkaplerza dokonuje się zgodnie z obrzędami i modlitwami. Forma zwykła obejmuje: obrzędy wstępne,... [więcej]

Konferencja na maj
Włodzimierz Tochmański OCD

Miłość miłosierna w sercu Kościoła (2)

Gdy będziesz czynić miłosierdzie,
zadość czynić będziesz memu pragnieniu.
Jezus do Kunegundy Siwiec


W życiu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec można wyznaczyć punkty jej wybrania, powołania i określenia charakteru jej posłannictwa. W pewnym sensie – jak zauważono – przedłuża ona przesłanie św. Teresy, przejmując od niej sztafetę orędzia miłości miłosiernej Boga, jakiś czas niesie ją niejako z wraz ze św. Faustyną, a przeżywszy Faustynę realizuje na miarę duchowych potrzeb swego czasu. I tak, Teresa, bolejąc nad jansenistyczną formą kultu Bożej sprawiedliwości, odkryła swą „małą drogę” dziecięctwa duchowego przez powierzenie się miłości miłosiernej i jednocześnie swe posłannictwo wprowadzania na nią innych.
Święta Faustyna została wprost posłana przez Chrystusa, by człowiekowi sprzed drugiej wojny światowej, śmiertelnie zagrożonemu na wszystkich odcinkach życia, przypomnieć, że ratunek znajdzie jedynie w Bożym miłosierdziu. Wreszcie Kunegundę Pan prosi: „Módl się za świat cały, pomagaj mi ratować dusze! Gdybyś wiedziała, jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie!” (MMMiO s. 33). Wszystkie... [więcej]

Życzenia na Wielkanoc 2024Niech chwalebnie Zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach,
a blask Jego Zmartwychwstania rozproszy wszelkie mroki.
Niech to Życie okaże się silniejsze od naszych lęków,
od wszystkich zagrożeń, smutków i nieszczęść.
Oby Miłość, silniejsza niż wojna czy śmierć,
przemieniała nasze serca i wzmacniała
- w dzisiejszym powikłanym świecie -
odwagę do dawania świadectwa
własnym życiem o zbawieniu.

Niech Maryja stojąca wiernie pod Krzyżem obdarza nadzieją
i otacza nas płaszczem swojej matczynej opieki.
Błogosławionych Świąt !


Wszystkim członkom Rodziny Szkaplerznej
życzę pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz obfitości paschalnych łask i mocy zaufania

z modlitwą w Wigilię Paschalną i błogosławieństwem +


o. Włodzimierz Tochmański OCD

Czerna, Pascha 2024

Konferencja na kwiecień
Szczepan T. Praśkiewicz OCD
MARYJA KARMELITAŃSKICH ZNAKÓW, IKON I MODLITW (1)

WSTĘP

Sobór Watykański II, który podjął dzieło odnowy Kościoła powszechnego, zachęcił wszystkich, „aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgiczny, a praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czci, zalecane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski, cenili wysoko” (LG 67). Z kolei papież Paweł VI, któremu przypadło przeprowadzić reformę soborową, w swym przesłaniu na Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Santo Domingo z 1965 roku zaznaczył, że Ojcowie Soborowi mówiąc o formach pobożności maryjnej zalecanych przez Kościół, mieli na myśli przede wszystkim „różaniec święty i szkaplerz karmelitański” (AAS 57 (1965) 376).

Szczególnym propagatorem nabożeństwa szkaplerznego był papież Jan Paweł II: nosił on szkaplerz osobiście, często o nim mówił, zachęcał do praktykowania nabożeństwa szkaplerznego i wydał o nim list apostolski, zatytułowany „Opatrznościowe wydarzenie łaski” (OWŁ). Także Benedykt XVI mówił o nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej, szerzonym w Kościele przez zakon karmelitański i przynoszącym owoce modlitwy, kontemplacji, służby Bogu i bliźnim (ORp 9-10 (2006) 48)

W niniejszym rozdziale naszego przedłożenia o Najświętszej Maryi Pannie w życiu Karmelu, zatytułowanym „Maryja karmelitańskich znaków, ikon i modlitw” omówimy maryjną symbolikę i wymowę teologiczną nie tylko karmelitańskiego szkaplerza, ale także płaszcza i herbu zakonnego, a nadto zagłębimy się nad wymową karmelitańskiej ikonografii,... [więcej]


<< 2 z 33 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych