Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

 

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ


Nieprzebranych łask Skarbnico

Witaj Pani my poddani
Królowej Szkaplerza śpiewajmy
Witaj Pani i Królowo
Jestem dziecięciem Maryi
Tam wśród ciszy sinych borów
Kocham Cię Maryjo
Ty co jaśniejesz
Królowo i Matko Karmelu
Flos Carmeli
Rosa Carmeli
Królowo, Ozdobo Karmelu
Matko Szkaplerzna, Opiekunko sławna
Dostojna Bogarodzico
Witaj Matko Szkaplerzna
Przeczysta Matko

   
Do każdej pieśni dołączono zapis nutowy w formacie PDF
Pieśni ułożono według popularności.
 
   

Nieprzebranych łask Skarbnico

1. Nieprzebranych łask Skarbnico,
Cudownego znaku Pani,
matko Boga i Dziewico,
przyjmij nasze hołdy w dani.

2. Tych, co Szkaplerz zdobi święty
Twej opieki czułej znamię,
niech się lęka wróg zawzięty
mocy Twojej znając ramię.

3. Gdy łza smutku w oku błyśnie
lub udręczą bóle ciała,
niech z Szkaplerza ulga tryśnie
w Tobie Matko ufność cała.

4. Gdy nadejdzie zgonu trwoga
i przed Boga stanę tronem,
niechaj wtedy, Matko droga,
Szkaplerz będzie mi patronem.

 

nuty

 
   

Witaj Pani my poddani

1. Witaj Pani my poddani
do nóg padamy.
Serca swoje, trudy znoje,
Tobie składamy.
Pod Twój płaszcz się garniemy,
miłość swą Ci niesiemy.
Jak te dziatki do swej Matki,
biegniem do Ciebie.

2. Tobie chwała, boś nam dała
święty Szkaplerz Twój,
by nas chronił, od zła bronił,
gdy ze złem toczym bój.
Szczere niesiem Ci dzięki,
za dar hojny z Twej ręki,
Matko Boga, Matko droga
niech Ci chwała brzmi.

3. Od strapienia i zwątpienia
chronisz swe dzieci,
jako Matka do ostatka
wiarę w nich niecisz.
Byśmy Boga kochali,
Jego wolę spełniali,
sercem prawym,
duchem żwawym
Jemu służyli.

4. A w ofierze niesiem szczerze
duszę i ciało.
Weź je Pani i rządź nami
jako przystało,
niech Twój Szkaplerz nas strzeże,
niech umacnia lud w wierze,
niech nam będzie zawsze,
wszędzie kluczem do nieba.

5. Więc tej Pannie nieustannie
śpiewajmy dzięki,
żeśmy taki znak nad znaki
wzięli z Jej ręki.
Szkaplerza się trzymajmy
i Maryję wzywajmy,
z Jej opieki żyć na wieki
z Bogiem będziemy.

 

 
   

Królowej Szkaplerza śpiewajmy

1.Królowej Szkaplerza śpiewajmy
Wdzięczności zanućmy Jej pieśń,
miłość swą za miłość oddajmy,
swe hołdy śpieszmy Jej nieść.

Ref: O Maryjo Tyś nas osłaniała,
weź i teraz pod płaszcz swój.
O Maryjo, Tyś nas ukochała,
zlewasz na nas łask swych zdrój.

2. Maryi my dzieci oddane,
Jezusa przyboczna my straż,
Szkaplerzem Jej świętym odziane,
do Ciebie wznosim głos nasz.

Ref. Weź w opiekę Kościół święty cały,
Twych kapłanów i lud nasz,
by dusze ich świętością jaśniały
jako słońca złoty blask.

3. O, Matko, wysłuchaj błaganie,
co z ziemi do nieba wciąż brzmi,
niech Boże Królestwo nastanie,
jedności, wdzięczności i czci.

Ref. Daj ukochać Serce Syna święte
tu ukryte pośród nas,
w swej miłości nigdy niepojęte,
nam oddane w każdy czas.

 

nuty

 
   

Witaj Pani i Królowo

Witaj Pani i Królowo
z Twego tronu na nas spójrz.
Uproś łaskę Chrystusową
dla zbawienia naszych dusz.
Twym szkaplerzem przyodziani
pod Twój płaszcz garniemy się.
Usłysz modły nasza Pani,
zasmuconym otrzyj łzę

2. Nim się Matko pożegnamy
pobłogosław wierny lud,
niech opieki Twej doznamy,
gdy nas trapi znój i trud.
Prowadź lud Twój pośród mroków,
Twym przykładem jasno świeć.
Módl się, byśmy Boży pokój
i nadzieję mogli mieć.

 

nuty

 
   

Jestem dziecięciem Maryi

1. Jestem dziecięciem Maryi
pełnym szczęścia i radości,
noszę Jej szkaplerz na szyi
śpiewając tę pieśń radości:

Ref: Szczęśliwy, kto już w zaraniu
oddał się świętej Maryi.
Szczęśliwy, kto na wygnaniu
nosi Jej Szkaplerz na szyi.

2. O, dusze bólem ściśnione,
rzućcie się do stóp swej Matki,
przy Niej znajdziecie obronę,
boście Jej najmilsze dziatki.

Ref. Ona płaszczem swej opieki
wszelką niedolę okryje
i łez osuszy powieki
dając swój Szkaplerz na szyję.

3. Godłem Najświętszej Dziewicy
jest kwiat wonny - lilia biała,
w której jak w źródłach krynicy
jaśnieje Jej dusza cała.

Ref. Woń Jej dziewiczej czystości
rozlewa dookoła,
a ogień boskiej miłości
blaskiem opromienia czoła.

 

nuty

  gora
   

Tam wśród ciszy sinych borów
(Pieśń do Matki Bożej Czerneńskiej)

Tam wśród ciszy sinych borów
otoczonych srebrną mgłą,
Tam Karmelu Jasna Pani
założyła twierdzę swą.

Ref: Z Czerneńskich niw
rozbrzmiewa dzwon,
Królowej swej
cześć głosi on. 2x

2. Czerne za swój tron obrała
Rozdawczyni Bożych łask
I jaśnieje tam w ołtarzu,
Siejąc chwały swojej blask,

Z czerneńskich skał
odbija dźwięk
rozgłasza w dal
swej Pani wdzięk! 2x

3. O cudowna Matko Boża,
Co w obrazie świętym lśnisz
do stóp Twoich się garniemy,
Ty łzy bólu nasze cisz!

Z czerneńskich pól
pieśń cicha brzmi
i leczy ból
i koi łzy 2x

4. Szkaplerz święty w Twojej dłoni
pragniesz go nam wszystkim
a Twój słodki wzrok matczyny
zdaje się nam serca rwać ...

Z czerneńskich serc
hymn wznosi się
miłości hołd
swej Matce śle.

 

nuty

  gora
   
Kocham Cię Maryjo

Kocham Cię Maryjo, moja droga Matko.
Pragnę Ciebie wielbić właśnie za to Matko
żeś w Szkaplerzu świętym cała się zamknęła,
by nas swoje dzieci prowadzić do nieba.

Ref: Pragnę moja Matko wielbić Cię do końca.
Przestać wreszcie grzeszyć, być jasnym jak słońce,
a po śmierci trafić chcę tylko do Ciebie.
Moja droga Matko co królujesz w niebie.

2. Kocham Cię Maryjo, Królowo Karmelu.
Dzięki za Twą szatę, którą nosi wielu,
Gdy ze czcią ją noszę, chroni od szatana.
Dba o bezpieczeństwo od nocy do rana.

 

nuty

  gora
   

Ty co jaśniejesz

1. Ty co jaśniejesz
w niebie blaskiem chwały,
Panno przeczysta,
ozdobo Karmelu.
O Matko nasza,
łaskawie przyjm pieśni
Pełne miłości.

2. Skarbnico Boża,
Pośredniczko szczodra,
Tyś wciąż gotowa
obdarzać łaskami
szczep, co się zrodził
w tajemniczych grotach
Góry Karmelu.

3. Usłysz modlitwy,
które zanosimy
i bądź nam Gwiazdą
Przewodnią. Dziewico,
oświecaj drogę,
ucz nas jak bezpiecznie
podążać w niebo.

 

nuty

  gora
   

Królowo i Matko Karmelu

1. Królowo i Matko Karmelu
Skłoń ku nam przejasną swą skroń.
Niech wiedzie nas prosto do celu
Matczyna i święta Twa dłoń.

2. Bo Szkaplerz święty to Twoja ręka,
która nas wspiera, gdy ból nas nęka,
gdy wichry nieszczęść nad nami wieją,
Tyś zawsze przy nas krzepisz nadzeją.

3. Jak Matka z nami wśród pracy, znoju,
Ty miłująca Pani Pokoju,
spraw, niechaj wolę Bożą pełnimy,
wiarą, miłością bliźnim święcimy.

4. Na każdą chwilę życia szarego
zachęcaj Matko nas do dobrego,
byśmy królestwem Syna się stali
i w Jego łasce zawsze wytrwali.

 

nuty

  gora
   

Flos Carmeli

Flos Karmeli,
Vitis florigera,
Splendor coeli,
Virgo puerpera,
Singularis.

Mater mitis,
sed viri nescia,
carmelitis,
esto popitia,
Stella maris.

Radix Jesse
Germinans flosculum
Hic adesse
Me tibi servulum,
Patiaris.

Inter spinas
Que crescis lilium
Serva puras
Mentes fragilium,
Tutelaris.

Armatura
Fortis pugnantium,
furunt Bella,
tende praesidium
Scapularis.

Per incerta
Prudens consilium,
Per adversa
Juge solatium,
Largiaris.

"Kwiecie Karmelu,
Płodna winnico,
tylko Ty jesteś
splendorze nieba
Wieczną Dziewicą.

O Matko cicha,
piękna jak zorza,
dla karmelitów
bądź wspomożeniem,
o Gwiazdo Morza!

Korzeniu Jesse,
Owoc rodząca,
na wieczność z Tobą
pozwól nam zostać,
O Kochająca.

Lilio złocista,
wśród cierni lśniącą,
oświeć myśl naszą,
prosimy Ciebie,
Wspomagająca.

O Matko słodka,
Karmelu Pani
radością Twoją
napełnij serca
Dane Ci w dani"

Raju i nieba
Klucz trzymająca
spraw niech dojdziemy
tam gdzie Ty - z Synem -
Trwasz królująca.

 

nuty

  gora
   
Rosa Carmeli


Rosa Carmeli, Florida Maria,
Intra tua nos gere viscera;
Et post mortem transfer ad aethera, o Maria!

1. Radix Jesse, Germinans flosculum,
Hic ad esse Me tibi servulum Patiaris.
Inter spinas Que crescis lilium,
Serva puras Mentes fragilium Tutelaris.

2. Per incerta Prudens  Consilium
Per adversa Juge solarium Largiaris.
Armatura Fortis pugnatium;
Furunt bella: Offer praesidium Scapularis.

3. Mater dulcis, Virgo Purissima,
Christianis Esto pro pitia, Stella Maris,
Paradisi Clavis et Janua,
Fac nos dulci Quo, Mater gloria Coronaris.

 

nuty

  gora
   

Królowo, Ozdobo Karmelu

Królowo, Ozdobo Karmelu
Opiekunko sławna
Szkaplerzem swoim nas osłoń
od pocisków Złego
Prowadź nas, prowadź nas.

 

nuty

  gora
   
Matko Szkaplerzna, Opiekunko sławna

Matko Szkaplerzna, Opiekunko sławna
Orędowniczko wszelkich łask!
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
przyodziewając kraj nasz w blask.

Ref: Ciebie dziecięcym sercem błagamy,
weź w swą opiekę polski nasz ród.
Lepszej od Ciebie Matki nie mamy,
co by w głębiny wiodła nas cnót.

 

nuty

  gora
   

Dostojna Bogarodzico

 

nuty

   
   

Witaj Matko Szkaplerzna

Witaj Matko Szkaplerzna,
w swą opiekę nas weź!
Tobie chwała należna,
Tobie brzmi nasza pieśń.

Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, szkaplerzna Pani,
przyjm Twój wierny lud!

2. Niechaj Jezus najmilszy,
co w ramionach Twych śpi,
nasze prośby usłyszy
i szczęśliwe da dni!

Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, szkaplerzna Pani,
przyjm Twój wierny lud!

3. Już Cię Matko żegnamy,
bo nam odejść już czas.
Jeszcze raz Cię błagamy,
pobłogosław Ty nas.

Ref: Zabierzmy ze sobą
w oczach obraz Twój,
Niezawodną pomoc
na codzienny znój!

4. Prowadź tam nasze kroki,
gdzie posyła nas Bóg.
Pod matczynym Twym okiem,
żyć będziemy bez trwóg.

Ref: Zabierzmy ze sobą
w oczach obraz Twój,
Niezawodną pomoc
na codzienny znój!

 

nuty

  gora
   

Przeczysta Matko

1. Przeczysta Matko, Panno święta,
Twój wzrok łaskawy ku nam zwróć.
Niewoli grzechu rozwiąż pęta
i czas tęsknoty Matko skróć.

Ref: Szkaplerzem świętym okryj nas,
przybądź z pomocą w każdy czas,
o Matko, o Matko Najczulsza.

2. Okryłaś nas swoją sukienką,
tarczą zbawienia, znakiem łask,
więc prowadź nas matczyną ręką,
by nie zwiódł nas marności blask.

3. Kto czci Maryję i Jej służy
w czystości serca, życia dróg
nie zlęknie się wroga, ni burzy,
bo walczyć będzie przy nim Bóg.

4. Przy Tobie stać Dziewico chcemy
niosąc wdzięczności serca dar.
Kochać serdecznie Cię pragniemy,
rozpal w nas Matko Boży żar.

 

nuty

   

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych