Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Nosimy szkaplerz posłuszni nauce Soboru i Papieży

Novenna Szkaplerzna

Rzym 1993


Dzień pierwszy

Pozdrowienie (na wszystkie dni Nowenny):

            Wsłuchując się w nieomylny głos Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, pragnę (pragniemy) o Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Karmelu, przygotować się do Twego święta szkaplerznego. Dziękuję (dziękujemy) Ci za dar Twojego szkaplerza, którym troskliwie przyoblekasz swoje dzieci, dając im w ten sposób widzialny znak Twojej opieki i miłości. Proszę (prosimy) Cię, Najświętsza Dziewico Maryjo, otaczaj swoją opieką Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Okryj płaszczem swej opieki wszystkich synów i córki Kościoła oraz wszystkich ludzi, za których oddał życie Twój Syn, nasz Zbawicielk Jezus Chrystus. Utwierdzaj na w wierze, nadziei i miłości, i spraw, abyśmy z każdym dniem poznawali Cię bardziej i kochali Cię więcej; abyśmy naśladując Twoje cnoty stawali się prawdziwymi wyznawcami Chrystusa.

Z Konstytucji Dogmatycznaj Soboru Watykańskiego II o Kościele:

            Najświętsza Dziewica Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla majważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca .

Refleksja:

            Powyższe słowa Soboru zpazewniają nas jeszcze raz, że do Chrystusa trzeba iść przez Maryję, z Maryją i tak jak Maryja; że aby zostać przyjaciółmi Boga, należy żywić nabożeństwo do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny.
Maryjo, Niepokalana Dziewico, proszę Cię, do Syna Twego mnie prowadź.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo Szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień drugi

 

Pozdrowienie: Wsłuchując się... (str. 5)

Z Konstytucji Dogmatycznej Soboru Watykańskiego II o Kościele:

            Sobór święty umyślnie podaje do wiadomości tę katolicką naukę, napominając równocześnie wszystkich synów Kościoła, aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgiczny, a praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czi zalecane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski, cenili wysoko .

Refleksja:

            Tak mówi Sobór. A Papież Paweł VI zaznacza, że "do tychże form pobożności maryjnej zalecanych w ciągu wieków przez Kościół, należy zaliczyć przede wszystkim różaniec i szkaplerz karmelitański . Szkaplerz nie jest zatem amuletem czy talizmanem, ale znakiem pobożności maryjnej, zatwierdzonym i polecanym przez Kościół; jest jednym z sakramentaliów Kościoła świętego.
Maryjo, Matko Szkaplerza, dziękuję Ci za tak drogocennmy podarunek, jakim jest Twój szkaplerz. Niech on mi przypomina, że mam Cię zawsze czcić i wielbić.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo Szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień trzeci

Pozdrowienie: Wsłuchując się... (str. 5)

Z nauczania Papieża Pawła VI:

            Nabożeństwo szkaplerzne może być zrozumiane przez wszystkich i dzięki swej prostocie rozpowszechniło się ono bardzo wśród wiernych, niosoąc ze sobą obfite i zbawienne owoce .

Refleksja:

            Ileż to razy, Niepokalana Dziewico Maryjo, Twój szkaplerz był i dla mnie znakiem Twojej biskości. Niechaj przynosi on zarem i dla mnie zbawienne owoce, niech mi będzie bodźcem i natchnieniem do prowadzenia prawdziwego życia chrześcijańskiego, zgodnego z Ewangelią i nauczaniem Kościoła.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo Szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień czwarty

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

Z nauczania Papieża Piusa XII:

            Nie chodzi tu o rzecz małej wagi, ale o obietnicę życia wiecznego, którą wedle tradycji dała Matka Najświętsza; chodzi zatem o sprawę najważniejszą i o szczęśliwe jej załatwienie. Szkaplerz jest więc, jako szata maryjna, znakiem i zadatkiem opieki Bogurodzicy, ale niech nikt nie sądzi, że nosząc tE szatę, może oddać się opieszałości serca i obojętnym duchem czekać na zbawienie, bo jak pocza apostoł: "z bojaźnią i lękiem starajcie się o zbawienie wasze" .

Refleksja:

            Najwyższy Pasterz Kościoła przypomina, że szkaplerz jest znakiem opieki Matki ożej, znakiem zbawienia. Nie oznacza to jednak, że samo noszenie szkaplerza zaprowadzi do nieba. Wiara bez uczynków jest martwa. Podobnie i noszenie szkaplerza bez modlitwy i bez naśladowania cnót Matki Najświętszej byłoby bezowocnym.
Maryjo, Matko Niepokalana, nie dozwól mi nigdy popaść w oziębłość czy opieszałość duchową. Pragnę zawsze wiernie pełnić wolę Bożą, zachowując przykazania i pouczenia Twego Syna i Jego Kościoła.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo Szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień piąty

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

Z nauczania Papieża Pisua XII:

            Niech wszyscy przyobleczeni szkaplerzem Maryi mają w pamięci tejże Dziewicy pokorę i czstość. Niech w Jej prostocie dostrzegają oznakę skromności i niewyszukanego bycia .

Refleksja:

            Słowa Papieża zachęcają wszystkich noszących szkaplerz święty do naśladowania cnót Matki Najświętszej, zwłaszcza pokory i czystości serca. Spraw więc o Matko, abyśmy szczodrze odpowiedzieli na to wezwamie Namiestnika Chrystusowego, prowadząc - podonbie jak Ty - życie czyste, skromne i pokorne.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo Szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień szósty

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

 

Z nauczania Papieża Piusa XII:

            Niech wszyscy noszący szkaplerz święty, który jest jak gdyby pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, i który dniem i nocą pozostaje na ich ramionach, widzą w tej szacie symbol ustawicznej modlitwy, poprzez którą mają wypraszać sobie pomoc Bożą. Niech wreszcie widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Dziewicy .

Refleksja:

            Niepokalana Dziewico, szkaplerz jest oznaką mojego poświęcenia się Twojemu Najsłodszemu Sercu i przypomina mi on o obowiązku modlitwy. Dziękuję Ci za tę oznakę i proszę Cię, naucz mnie trwać ustawicznie na modlitwie, słuchając - za Twoim przykładem - Słowa Bożego i kontemplując je (por. Łk 2,19).

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo szkapelerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień siódmy

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

Z nauczania Papieża Jana Pawła II:

            Za kilka dni przypada święto Matki Bożej Szkaplerznej. Święto to jawi się szczególnie aktualne. (...) Ileż to istnieje wezwań i tytułów Matki Najświętszej. A wokół każdego z nich skupia się cała tradycja, duchowość liturgia; moglibyśmy powiedzieć wprost cała określona kultyra, określony sposób przeżywania chrześcijaństwa. Bardzo liczne są aspekty, pod którymi możemy oddawać cześć Maryi. A czy wy (...) obraliście już sobie jakąś konkretną formę nabożeństwa maryjengo? Szukajcie jej, jeśli jej jeszcze nie macie, i potem, gdy ją odkryjecie, pozostańcie jej wierni .

Refleksja:

            Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który Matce Bożej się zawierzył i pod Jej opiekę oddał cały swój pontyfikat, są nie tylko zachętą, ele wezwaniem do praktykowania nabożeństwa maryjnego.
Matko Najświętsza, Królowo Karmelu, dziękuję Ci za to, że pozwoliłaś mi poznać dar Twojego szkaplerza. Spraw niech żyję w wierności moim zobowiązaniom. Zachęcę mych bliskich do praktykowania nabożeństwa szkaplerznego.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo szkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Dzień ósmy

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

Z nauczania Papieża Jana Pawła II:

            W duchowości szkaplerznej istnieje bardzo mocny i głęboko zakorzeniony pierwiastek chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem naśladując Maryję! (...) Duchowość ta ma swój widzialny znak w szkaplerzu, który ja noszę od dawna. (...) Pozostałem szkaplerzowi wierny i jest on moją siłą. (...) Dzień święta Matki Bożej Szkaplerznej jest mi bardzo drogi .

Refleksja:

            Oto wyjątki z niektórych przemówień papieskich skierowanych do różnych środowisk. Ojciec Święty wyznaje, że od dawna nosi szkpalerz i że szkaplerz jest jego mocą. Zachęca ponadto, abyśmy w myśl duchowości karmelitańskiej kroczyli za Chrystusem tak jak Ty, Maryjo, która szłaś z Nim od betlejemskiej groty aż po szczyt Golgoty.
Niechaj to wszystko, za Twoją Matko przyczyną, stanie się w mym codziennym życiu rzzeczywistością.

            Zdrowaś Maryjo...
Królowo szkaplerza świętego - módl się za nami.

Dzień dziewiąty

Pozdrowienie: Wsłuchując się...

Z nauczania Papieża Jana Pawła II:

            Szkaplerz jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej. Poprzez szkaplerz czciciele Maryi (...) wyrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako  atki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmujące z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom. (...) Niech wam zatem towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna! (...) Niecj was Ona prowadzi ja gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego Portu, ostatniej Przystani nas wszystkich .

Refleksja:

            Oto najlepsza synteza duchowości szkaplerznej, dokonana przez samego Naniestnika Chrystusowego oraz jego życzenie dla nas wszystkich.
Matko Boża Szkaplerzna, Matko Kościoła, Gwiazdo Morza jaśniejąca nad Górą Karmel, prowadź do nieba nie tylko nas, ale cały Kościół święty, na czele z naszym umiłowanym Papieżem, który całkowiecie Ci zawierzył. Wspomagaj go nieustannie swoją opieką w kierowaniu łodzią Kościoła i oświecaj na szlakach podróży apostolskich w zdobywaniu nowych wzynawców Chrystusa.

Zdrowaś Maryjo...
Królowo śzkaplerza świętego - módl się za nami.

 

Zakonczenie:

- Módl się za nami Królowo Szkaplerza świętego.
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlmy się: Niech nas wspomaga, prosimy Cię Panie, pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, królowej Szkaplerza świętego, abyśmy wsparci Jej opieką, nmogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych