Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
KOMPLETA

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku. Alleluja.

 

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
Po chwili milczenia wszyscy razem odmawiają:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: * moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. * Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

Przewodniczący prosi o odpuszczenie grzechów.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

 

HYMN

1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

 

2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

 

3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,

A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

 

4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności

Króluje w blasku na wieki. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

 

Psalm 4

 

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.

Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.

Złóżcie należne ofiary *

i miejcie nadzieję w Panu.

Wielu powiada: "Któż nam szczęście ukaże?" *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!

Więcej wlałeś radości w moje serce *

niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, +
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

 

Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

 

2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

Psalm 134

 

Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.

Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *

i błogosławcie Pana.

Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.

 

Ant. Wśród nocy / błogosławcie Pana.

CZYTANIE

Pwt 6,4-7

Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam. K. Chwała Ojcu. W. W ręce Twoje.

 

Ant. Strzeż nas. Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

 

Pieśń Symeona Łk 2,29-32

 

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *

według słowa Twojego,

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbaw ienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan *

i chwałę ludu Twego, Izraela.

 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

 

Modlitwa

 

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; * niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

 

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

 

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,

Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,

Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

 

 

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych