Podstawowe informacjeHistoriaWspólnoty szkaplerzneBractwa szkaplerzneMapa Bractw w PolsceAby powstało Bractwo...Dokumenty prawneStatut BractwaParafie M.B. SzkaplerznejBiuletyn formacyjnyRekolekcje

 


Dokument bez tytułu

UWAGI O ZAŁOŻENIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO

1) Przyjąć w parafii chętne osoby do Szkaplerza Świętego. Jeżeli jest pragnienie założenia Bractwa Szkaplerznego to dane osób (imię, nazwisko, adres, miejsce i data przyjęcia i przez jakiego kapłana osoby zostały przyjęte) zachować w parafii wpisując je do założonej "Księgi Osób Przyjętych do Szkaplerza Karmelitańskiego w parafii pw. ................ w .................". Jeżeli zaś nie będzie organizowane Bractwo do dane osób (imię, nazwisko, adres, miejsce i data przyjęcia i przez jakiego kapłana osoby zostały przyjęte) należy przesłać do któregoś z klasztorów karmelitańskich (np. do Czernej), gdzie dane zostaną wpisane do "Księgi Osób Przyjętych do Szkaplerza Karmelitańskiego".

2) Jeżeli jest pragnienie założenia Bractwa Szkaplerznego, to po przyjęciu przez wielu parafian Szkaplerza należy ogłosić i zorganizować spotkanie osób pragnących należeć do Bractwa. Na pierwszym spotkaniu należy częściowo przedstawić główne założenia Bractwa: przyjąć i nosić szkaplerz, naśladować NMP, prowadzić życie modlitwy wg. zaleceń dla Bractw, uczestniczyć w spotkaniach Bractwa, złożyć deklarację przystąpienia do Bractwa Szkaplerznego.

3) Spotkania Bractwa organizuje się raz w miesiącu, w obrany dzień, oprócz miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień.

4) Na pierwszych kilku spotkaniach i tworzącego się Bractwa należy chętne osoby zapoznać z duchowością maryjną i karmelitańską. Następnie należy rozdać deklaracje i poprosić o ich wypełnienie.

5) Po złożeniu deklaracji przez przyszłych członków Bractwa, Proboszcz parafii pisze prośbę do Biskupa ordynariusza np. według załączonego formularza. Po otrzymaniu zgody od Biskupa Proboszcz pisze drugą prośbę - do Generała Zakonu. Te dwa pisma /pozwolenie od Biskupa i prośba do Generała o erygowanie Bractwa/ należy złożyć w Kurii Prowincjalnej Karmelitów Bosych w Warszawie lub w Krakowie. Prowincjał wówczas składa wniosek w Kurii Generalnej Zakonu i Generał eryguje Bractwo stosownym pismem.

6) Po otrzymaniu Dekretu Erygującego Bractwo w Parafii przedstawiciel Zakonu uroczyście odczytuje Dekret zatwierdzający Bractwo. Wówczas należy założyć "Księgę Bractwa Szkaplerznego przy parafii pw. ...................... w ......................." różną od "Księgi Osób Przyjętych do Szkaplerza Karmelitańskiego w parafii pw. ........................ w ..................."

7) Do Księgi Bractwa Szkaplerznego przy parafii pw. ........................ w ..................." wpisujemy osoby na podstawie złożonych deklaracji i rozdajemy im stosowne "Legitymacje Bractwa Szkaplerznego".

8) Bractwo ma mieć swój zarząd: Animator, Zastępca Animatora i Skarbnik. Moderatorem zaś jest proboszcz lub jeden z wyznaczonych przez niego kapłanów duszpasterzy w danej parafii.

9) Na comiesięcznych spotkaniach powinna być odpowiednia modlitwa np. wspólnie odmawiana Liturgia godzin, jak również stosowna konferencja formacyjna.

10) Bractwo bierze udział w corocznym Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej, a animatorzy biorą udział w rekolekcjach dla Animatorów Bractw Szkaplerznych.

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 
 

 

 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych