Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

Zaproszenie na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej


Kraków, 13 czerwca 2020 r.

Cały Twój Maryjo – Totus Tuus
(Jan Paweł II)
Wszystko postawiłem na Maryję
(kard. Stefan Wyszyński)

Drodzy Siostry i Bracia,
Członkowie Bractwa Szkaplerznego
i wszyscy członkowie Rodziny Szkaplerznej
okryci szatą naszej Matki i Królowej

Pragnę bardzo gorąco zaprosić Was wszystkich na tegoroczne Spotkanie Ro-dziny Szkaplerznej. Odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca, w naszym maryjnym sanktuarium w Czernej k. Krzeszowic. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Szczegóły programu podajemy na afiszu w załączeniu.
Chcemy, aby to kolejne, dwudzieste drugie już, spotkanie z miłującą nas Matką, w znaku Jej Szkaplerza, stało się dla wszystkich jego uczestników duchowym umocnieniem i nieomylnym drogowskazem, zachętą do potwierdzenia swego oddania się Maryi i zawierzenia Jej wszystkich naszych spraw i niepokojów.
Dlatego też w roku, w którym my, Karmelici Bosi, obchodzimy stulecie odrodzenia Prowincji Polskiej naszego Zakonu i w którym – w łączności z całym Kościołem w Polsce – upamiętniamy stulecie urodzin naszego kochanego Ojca Świętego, a jednocześnie oczekujemy bliskiej już beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, na hasło naszego pielgrzymowania wybraliśmy słowa papieskiego zawołania „Cały Twój Maryjo – Totus Tuus” oraz życiową dewizę kard. Stefana Wyszyńskiego „Wszystko postawiłem na Maryję”. W oparciu o nie pragniemy pogłębić naszą karmelitańską duchowość maryjną oraz wyrazić cześć i wdzięczność Panu Bogu za wspaniałe świadectwo ich życia, za ich nauczanie i inspiracje, które nam ci wielcy przewodnicy duchowi pozostawili.

Zwracam się do Was, Kapłani, Osoby konsekrowane i Wierni świeccy, także do Was, moi Współbracia, dołóżmy wszelkich starań, aby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszego kręgu wiernych, zorganizujmy lub pomóżmy zorganizować, na ile to możliwe w obecnej sytuacji, grupowe i indywidualne pielgrzymki. Niech wezmą w nich udział przynajmniej delegacje. Po długim okresie ograniczeń – przez naszą obecność w szkaplerznym sanktuarium w Czernej – będziemy mogli dać świadectwo naszej przynależności do Maryi i odnowić wzajemne duchowe więzy.
Ustępująca powoli pandemia i łagodzenie obostrzeń pozwala obecnie na odbycie pielgrzymki i organizację zaplanowanego spotkania. Oczywiście, zostanie ono przeprowadzone w zależności od panującej sytuacji epidemicznej, to jest z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i przepisów prawnych. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa, które podajemy w załączeniu do tego listu i o ich przestrzeganie.
Do zobaczenia przed Obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”. Ona wszystkich pragnie przyodziać darem swojej szkaplerznej szaty i przygarnąć do siebie.

o. Tadeusz Florek,
Prowincjał Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych


Warunki uczestnictwa
w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej
Czerna, 18 lipca 2020 roku

W świetle obowiązujących przepisów prawnych w spotkaniu może wziąć udział osoba, która dobrowolnie wyraziła na to zgodę i oświadczyła, że:
a) jest zdrowa oraz
– nie miała wcześniej kontaktu z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę, izolację lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem,
– w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski,
– w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie była w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
– od ostatnich 14 dni nie posiada żadnego z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego, takich jak gorączka, duszności, kaszel oraz innych niepokojących objawów chorobowych;
b) jest wyposażona we własne indywidualne środki ochrony osobistej (osłonę nosa i ust, tj. maseczkę lub przyłbicę, płyn dezynfekujący), które będzie używać podczas pielgrzymki;
c) zachowa 2-metrowy odstęp fizyczny od innych uczestników pielgrzymki i inne konieczne środki ostrożności;
d) zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich innych zasad sanitarnych określonych przez akty prawne i rozporządzenia;
e) oświadczyła, że w razie ich naruszenia lub poświadczenia nieprawdy, sama ponosi odpowiedzialność prawną.


[skomentuj] [wróć do newsów]Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych