szkaplerz
rodzina szkaplerzna
szkaplerz
 


Teksty o szkaplerzu karmelitańskim:

1. Świadectwa pielgrzymów uczestniczących w uroczystości M. B. Szkaplerznej w Czernej 17 lipca 1999

 

         Członkowie naszej grupy byli z terenu całej Polski Południowej: z Krakowa, Bierunia, byli ludźmi starszymi. Z Czerną i M. B. Szkaplerzną związani byli od wielu lat. Nawiedzają to Sanktuarium regularnie. Z ich  wypowiedzi dowiedzieliśmy się o wielkiej miłości do M. B. Szkaplerznej. Szkaplerz jest dla nich najświętszą rzeczą. Dzięki modlitwie i wstawiennictwu do Matki Bożej cieszą się dobrym zdrowiem. Nie zapominają także o modlitwach do św. Teresy od Dzieciątka Jezus i do św. Jana od Krzyża.

                                                                     * * *

         Szkaplerz karmelitański noszę od kwietnia 1999 r., który przyjęłam będąc na pielgrzymce w Czernej. Pragnęłam przyjąć Szkaplerz i więcej się modlić, chodząc między innymi na spotkania modlitewne przez co bardziej zbliżyć się poprzez Maryję do Serca Jezusa.

                                                                     * * *

         Noszę Szkaplerz od niedawna, modlę się częściej, uczestniczą częściej we Mszach św., czuję, że jestem lepsza, w moim życiu rodzinnym jest więcej miłości, zrozumienia i spokoju.

                                                                     * * *

         Moje nabożeństwo szkaplerzne to codzienna modlitwa "pod Twoją Obronę", uczestniczenie we Mszy św., piękne pieśni Maryjne, a przede wszystkim rozmowa z Maryją i Panem Jezusem.

 

        * * *

         Przyjęłam Szkaplerz karmelitański, bo Mateńką moją będzie M. B. Szkaplerzna. Nosić go będę zawsze przy sobie. Oddaję się Matce Bożej w opiekę.

                                                                                           Kozłowska Helena

                                                                      * * *

         Szkaplerz karmelitański noszę od zeszłego roku. Przyjęłam go w Andrychowie. Słynie z nieograniczonych łask  Matki Bożej Szkaplerznej i Syna Jej Jezusa Chrystusa i myślę. Że nie mogłabym żyć już bez Jej Medalika, który noszę i zarazem jestem zawsze z Matka Bożą. Boże kocham Cię.        Anna

                                                                    ***

         Od dziś będę nosić Szkaplerz Karmelitański, gdyż chcę należeć do tej wielkiej rodziny. Szkaplerz będzie moją ostoją. Przyrzekam codziennie odmawiać "pod Twoją Obronę" i powierzyć wszystkie troski i radości Tobie Matko.     Stefania Czernik

                                                                        * * *

 

Krystyna Jewiarz OSCD Wspomnienie ze spotkania u Najlepszej z Mam

 

Dnia 17 lipca 1999 r., sobota  jak  każda  a  jednak dla wszystkich związanych z Karmelem poprzez Szkaplerz święty był to dzień wyjątkowy. Ojcowie Karmelici zwołali na czerneńskim wzgórzu pierwsze uroczyste spotkanie wszystkich noszących Szatę Maryi, dar Matki Jezusa dla karmelitów i wszystkich, którzy zechcą go przyjąć wraz z pragnieniem naśladowania Niepokalanej Ofiarodawczyni.

         W ten dzień od rana czarująca sceneria czerneńskiego krajobrazu zalana była słońcem, po wzgórzu rozchodził się rytmiczny i porywający ducha muzyczny akompaniament niezmordowanego zespołu ewangelizacyjnego z Przemyśla. Zabiegani Ojcowie Karmelici witali tłumy wiernych coraz ściślej  okalających klasztor i wzgórze, z tylu pozostawały niezliczone środki lokomocji i ofiarnie pracujący panowie ze służby porządkowej oraz policjanci. Około godz. 14 pojawił się dostojny gość Jego Eminencja ks. kard. F. Macharski entuzjastycznie witany oklaskami, który po przejściu bramy od tego dnia "Trzeciego Tysiąclecia" i przygotowaniu wyruszył wraz z procesją Eucharystyczną by przewodniczyć Mszy św. na wzgórzu.

         Karmel to ogród Boży, niezwykle gościnny więc Mszę św. poprzedziło długie powitanie gości przez Ojca Prowincjała dr Szczepana Praśkiewicza OCD. Po rozpoczęciu  Mszy św., jakby w łączności z treścią czytań w czasie liturgii słowa niebo na chwile zaćmiły chmury by złagodzić dokuczliwy upał, a w pewnym momencie podobno spadło trochę kropli deszczu. Ks. kardynał w homilii mówił o miłującej Matce Boga i ludzi, do której dziś przychodzimy, a przed Komunią św. o. Cyprian wskazał, że jesteśmy u Matki, "a gdzie jest Matka tam jest chleb, tam panuje miłość... a więc sposobność do zaspokojenia głodu, ale i zobowiązanie do miłowania, dawania siebie". Na koniec duchowej uczty błogosławieństwo Boże przekazane przez ks. kardynała i zaproszenie Ojców Karmelitów na ucztę, teraz posilającą ciało. Po chwili spotkanie w grupach. Były to grupy różne od 4 osobowych do kilkunasto osobowych, które potworzyły się spontanicznie. To dzielenie się w grupach ukazywało jak jesteśmy różni, z różnych stron Polski, jak różne były nasze drogi do Boga, łączy nas coś niezwykłego i cennego - to Maryja i Jej znak Szkaplerz, znak opieki, obrony, zapewnienia zbawienia jeśli ten Znak jest noszony godnie z pełnym zrozumieniem jego sensu, to także znak zobowiązania i odpowiedzialności za siebie i innych. Był czas na świętych postaci Karmelu, oraz wielkich czcicieli M. B. Szkaplerznej jak śp. o Rudolf czy Ojciec Święty Jan Paweł II. Choć uformowanie grup było trochę chaotyczne, słychać było głosy zadowolenia ze spotkania w nich.

         O godz. 15.00 przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu, był moment odnowienia przyrzeczeń szkaplerznych, które poprzedziła konferencja o. dr Mariana Zawady OCD. Mówił o tym, że Szkaplerz św. to znak zapewnienia opieki Maryi i zbawienia wiecznego ale przede wszystkim to wezwanie do wzajemnego miłowania. Wskazał, ze Szkaplerz św. to nowa szata - znak potrzeby nawrócenia, nowego życia. Dziś zdaje się jest czas krytykowania, wytykania słabości, potknięć, potępiania innych. Szata Maryi - Szkaplerz św. jest wyrazem innego patrzenia na bliźnich i siebie, ona uświadamia nam naszą słabość, skłonność do upadków i potrzebę szukania Maryi - wzoru świętości i jej pomocy. Maryja w pokorze szukała swego uniżania, nigdy poniżenia innych. Słowa te przygotowały nas do odnowienia przyrzeczeń, którym przewodniczył o. dr Mariusz Jaszczyszyn OCD, prowincjał warszawski i przyjęcia błogosławieństwa Najświętszego Sakramentu na nasze zmagania z trudną rzeczywistością życia, która jednak nie może nas przytłaczać, bo jest z nami wciąż Ta, która jest tam dokąd my zdążamy, doświadczona i wyrozumiała Matka, Orędowniczka przed Bogiem.

         Niektórzy pielgrzymi jeszcze przed odjazdem zdążyli przejść śladami umęczonego Zbawiciela, po Drodze Krzyżowej na czerneńskim wzgórzu, by zejść z niego z radosnym w sercu okrzykiem - Jezus żyje! Alleluja!

           

 

2.  Świadectwa spisane przez animatorów

 

Uczestniczki spotkania bardzo otwarcie dzieliły się swoimi przeżyciami wewnętrznymi, wrażeniami. Opowiadały o swoich życiowych problemach i pomocy Matki Bożej.

* * *

Grupa 40

W trakcie relacji poszczególnych osób pojawiły się świadectwa opieki Matki Bożej:

1.     Jeden pan po przyjęciu szkaplerza miał wypadek samochodowy, z którego wyszedł bez szwanku, jedynie oparzona ręka b. szybko się zagoiła.

2.     Inny pan, starszy został przed wojną w wieku 9 lat zawierzony Maryi i poszukiwany z rodziną w czasie wojny, przeżył ją w Czernej, tutaj przyjmując szkaplerz.

Większość osób mówiła ogólnie o doświadczeniu poczucia opieki Maryi. Większość odmawia "Pod Twoja obronę".

                                                              * * *

 

         Miałam tylko trzy osoby, które nie były przyjęte do Szkaplerza św. Po rozmowie o znaku szkaplerza i zachętą do przyjęcia, obiecały, że przyjmą Szkaplerz św.

                                                                         Trzońska Teresa OSCD

                                                               

* * *

Grupa 26 i 27

         Złożone świadectwa związane z noszeniem Szkaplerza:

-         Ratunek rodziny od śmierci w czasie okupacji.

-         Uzdrowienie niewidomego i ciężko chorego.

W spotkaniu przewijała się myśl, że nadzieją i przyszłością jest młodzież. Powinni oni słowem, czynem i modlitwą szerzyć kult i zawierzenie M. Bożej. Nie wstydzić się i nie traktować szkaplerza i wiary tylko jako osobistą sprawę! Dawać świadectwo, rozmawiać!

                                                     * * *

Członkowie naszej grupy bardzo otwarcie dzielili się swoimi przeżyciami. Opowiadali o problemach, które nękały ich życie i o nieustającej opiece Maryi.

                                                     * * *

Grupa 28 i 29

2.     Bardzo wiele przykładów z życia, w których widać pomoc Maryi.

3.     Naśladowanie Maryi we wszystkich cnotach - zmiana stylu zycia.

4.     Pozytywny wpływ naszych modlitw na nas i innych ludzi (np. uzdrowienia z chorób, nałogu pijaństwa).

5.     Szerzenie kultu Matki Bożej Szkaplerznej w swoim środowisku (np. comiesięczne spotkania modlitewne czcicieli M. B. Sz.).

6.     Szkaplerz jako tarcza ochronna przed złem.

                                                                * * *

Mówiliśmy o kobiecie, która miała stygmaty. W czasie postów strasznie cierpiała, ponieważ miała rany, które zaczynały się od oczu a kończyły na podbródku. Pani Katarzyna chociaż nie umiała pisać i czytać potrafiła przewidzieć przyszłość. Również w trakcie postów na jej ciele ukazywały się podobne rany jak na ciele Chrystusa po zdjęciu z Krzyża.

Rozmawialiśmy również o ludziach, którzy należą do sekt, Doszliśmy do wniosku, że jedynym ratunkiem dla nich jest modlitwa za te osoby, rozmowa, Msza św.  Osoby z naszej grupy animacyjnej rozmawiały o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży, o tym, ze młodzież zawsze chętnie chodzi do Kościoła na Msze św. i że dla nich najlepszą modlitwą jest modlitwa spontaniczna, ponieważ płynie ona z głębi ich serca.

Na temat cudotwórców członkowie naszej grupy wypowiedzieli się w ten sposób, iż posiadają oni ogromną łaskę od Boga, że są w pewnym sensie pośrednikami między Bogiem a danym człowiekiem, i ze Bóg uzdrawia ich rękoma.

Dla osób z naszej grupy Szkaplerz św. jest przede wszystkim symbolem miłości Matki Bożej do ludzi, którzy noszą  Szkaplerz św. Znak ten jest przykładem ogromnej miłości Matki Bożej do wszystkich ludzi i przykładem wierności i szacunku dla Boga i wszystkiego co żywe.              Iwona Wójcik lat 15, Renata Nowak  lat 13.

                                                                 * * *                                                  

 

3.  Świadectwa pielgrzymów jako odpowiedź na pytanie "Czym jest szkaplerz dla Ciebie ?                     

 

1/ "Szkaplerz jest dla mnie siłą w nieszczęściach i upokorzeniach" - Lidia

2/ "Czymś bardzo czczonym i świętym"

3/ "Szkaplerz jest dla mnie prezentem, darem od Maryi, który Ona sama mi podarowała"

4/ "Codzienną modlitwą"

5/ "Szkaplerz Święty jest dla mnie potęgą, mocą, siłą, ochroną przed złem, światłością i podporą w godzinę śmierci i zbawieniem."

6/ "Salve Maria! Jest tarczą w walce ze złem"  - M.

7/ "Szkaplerz jest dla mnie ostoją w życiu".

8/ "Szkaplerz jest pomocą i obroną . Jest nadzieją w życiu" - Tomasz

9/ "Noszę taki, jaki otrzymałam. Szkaplerz dla mnie jest wszystkim. Matka Boża pod tym płaszczem jest Lekarzem, Prawnikiem. Odmienił całe moje życie i życie całej mojej rodziny". - Wiesława Turek

10/ "Szkaplerz jest dla mnie obroną przed złem i samą miłością Najdroższej Maryi". - Beata M.

11/ "Szkaplerz Święty jest Mocą, obroną i tarczą przed złym". - Irena z Gliwic

12/ "Szkaplerz jest dla mnie nadzieją na lepsze jutro". - Edyta z Międzylesia

13/ "Czymś, co mam, co jest mi dane od mojej Niebieskiej Mateczki !"

14/ "Wiarą, nadzieją i miłością, miłym podarunkiem". - Gosia S.

15/ "Szkaplerz jest dla mnie czymś nowym, czymś co będzie mnie prowadziło do zbawienia !!!"

16/ "...drogowskazem do nieba". - Martyna

17/ "...szukaniem drogi w dobro, pocieszeniem i spokojem ducha". - Ewa Sz.

18/ "...dowodem, iż Maryja nigdy mnie nie opuści. Dodaje mi wiary, odwagi w trudnych sytuacjach". - Olka

19/ "...ochroną przed złym i nadzieją na wieczność". - Mariusz

20/ "...drogą do nieba". - Halina O.

21/ "Dla mnie szkaplerz jest siłą do modlitwy. Zachęca, aby kochać Pana Boga i Maryję z Góry Karmelu".

22/ "...nową drogą do zbawienia".- Kazimierz

23/ "..drogą życia i obroną w każdy czas".

24/ "..zbawieniem i obroną przed złym".

25/ "..jest moim darem, pomagającym w ciężkich chwilach  życia i załamaniach". - Joanna

26/ "Kocham Ciebie Matko, Królowo Szkaplerza Świętego".

27/ "..moją opieką, siłą w życiu, a po śmierci zbawieniem". - M. Niemczyk

28/ "..moją pomocą na wszystkich drogach życia. Gdy mam problem, przyciskam do serca szkaplerz i wiem, że nie jestem sama, że jest ktoś, kto nade mną czuwa".

29/ "..dla mnie siłą, mocą i ratunkiem".

30/ "..mocą i ratunkiem w ciężkich chwilach". - Stanisława

31/ "Szkaplerz noszę już od dłuższego czasu, z którym się nie rozstaję, dla mnie jest wielkim darem".

32/ "Szkaplerz Święty wytycza mi drogę do nieba".

33/ ..przypomnieniem, do czego przez Kogo zostałem stworzony. Jest także nadzieją wieczności".

34/ "Kocham Cię Matko Szkaplerzna".

35/ "Szkaplerz jest miłością i obroną przed szatanem".

36/ ...jest dla mnie życiem".

37/ "Za przykładem Ojca Świętego J.P.II, noszę mój szkaplerz przez całe życie.

38/ ...jest wszystkim, co mam - miłością". - Anita

39/ "..tarczą obronną przed napadami złego ducha, jest dla mnie modlitwą skuteczną i błagalną".

40/ "...obroną przed grożącymi nieszczęściami".

41/ ...moją nadzieją, że Maryja zaprowadzi mnie do Boga". - Rozalia B.

42/ ...wielką nadzieją zbawienia, opieką M.B. i pogłębieniem mojej wiary, oraz głębokim oddaniem się Matce Bożej Szkaplerznej" Aniela z Torunia

43/ ...pomocą we wszystkim i zdołam w nim pokonać każdą przeszkodę". K. Kępka

44/"..obroną przed złem. Matka Najświętsza, Serce Jezusa opiekują się mną i prowadzą do domu Ojca".

45/ "...siłą w wytrwaniu do dobrego".

46/ ...silnym związaniem z Jezusem - Najświętszą Miłością".   Beata

47/ ...siłą i nadzieją".

48/ ...moją pomocą i nadzieją na dalsze moje życie".  Gośka

49/ ...obroną przed szatanem i złymi duchami".

50/ ...siłą i łaską obronną". - Grzegorz z Kruszwicy

51/ "Od momentu przyjęcia Szkaplerza Świętego zaczęło się inne moje życie ( już z Bogiem )".

52/ ...drogą do zbawienia, osiągnięcia wszystkiego, co pragnę".  Kinga

53/ ...znakiem szczególnej łączności z Bogiem za pośrednictwem Maryi".

54/ ...miłością, ochroną przed złem. Kiedy słyszę słowo "Szkaplerz", wiem, że wszyscy święci są przy mnie i mnie kochają".

55/ ...obroną przed złem i nadzieją w życiu".

56/...drogą do nieba".

57/ ...zbawieniem, ochroną".

58/...tarczą przed niebezpieczeństwem".

59/ ...siłą, ochroną, zobowiązaniem i wielkim darem".

60/ ...siłą i nadzieją". - Krzyś

61/ ...bardzo święty". - Agnieszka Kępa

62/ ...najważniejsza, święta szata". - Mateusz

63/ ...znakiem miłości". Anna P.

64/ "Święty Szkaplerz to moja nadzieja i obrona w życiu".

65/ ...miłością i ratunkiem".

66/ ...siłą i obroną na teraz i wieczność". - Stanisław

67/ ...pomocą w złych chwilach".

68/ ...wszystkim, co może być najleprze".

69/ "Szkaplerz jest całym moim życiem".

70/ ...nadzieją na wieczność".

71/...życiem wiecznym". -Anna z Tych

72/ ...największym darem aż do zejścia z tego świata". - Aleksandra

73/ ...moja nadzieja i obrona w życiu i miłości".

74/ ...nadzieją zbawienia i ratunkiem i obroną i opieką Matki Niepokalanej

75/ "Szkaplerz będzie uzdrowieniem dla mego syna -Szczepan z Dąbrowy

76/ "Zdrowia dla całej rodziny Sapów".

77/ ...największym szczęściem".

78/ ...drogą do zbawienia". - A.

79/ ...nadzieją".

80/ ...obroną od złego".

81/ ...wszystkim, co najlepsze".

82/ ...szansą na lepsze życie".

83/...drogą do nieba". - Janina

84/ ...zbawieniem i obroną przed szatanem". - Krystyna z Włoszczowic

85/ "Szkaplerz to widoczny znak zjednoczenia mojego z moją Matką Niebieską, a także zobowiązanie dla mnie  do Jej naśladowania co dzień, wciąż od nowa. Niechaj się tak staje !"- Grażyna z Katowic

86/ ..."wszystkim".- Renata z  Włoszczowic

87/ "Matka Boska jest dla mnie Matką ziemską, zastępuje mi moją matkę. Za to Ją uwielbiam i kocham nad życie". - Agnieszka

88/ "Dzięki szkaplerzowi mam chęć zostać zakonnicą". - Aneta z Radomska

89/ " Szkaplerz jest teraz mym skarbem. Włożono mi go 17.07.1999. Bóg zapłać" Artur z Dąbrowy G.

90/ Dobra Matka, która prowadzi mnie do wieczności".

91/ ...szansą na lepsze". - Sylwia z Włoszczowic

92/ "Matko Boża - Bóg zapłać za opiekę nade mną i całą rodziną".

93/ "Szkaplerz jest dla mnie siłą i nadzieją".

94/ "Szkaplerz jest dla nas znakiem miłości Matki Bożej". Józef i Barbara z Wodzisławia Śląskiego

 

"Szkaplerz jest znakiem połączenia z Najświętszą Maryją Panną i Jezusem. Jest moją miłością i umocnieniem".

Grażyna

 

"Szkaplerz święty jest dla mnie osobistym spotkaniem z Maryją, jestem Jej dzieckiem, chronię się pod Jej płaszczem, czuję się bezpieczna w Jej ramionach. Jest moją Matką".

 

"Szkaplerz jest znakiem obecności Matki Bożej nade mną w każdym dniu".

 

"Szkaplerz jest dla mnie jak słońce rozjaśniające moją duszę, a łaski otrzymywane od Matki są jak promienie tego słońca".

Paulina z Czernej

 

"Szkaplerz jest dla mnie ochroną przed niebezpieczeństwami i jednocześnie przypomnieniem o kruchości życia doczesnego, i gwarancją życia wiecznego". Zbyszek

 

"Szkaplerz jest dla mnie siłą i obroną w dniu codziennym". Urszula i Anna

"Szkaplerz św. jest dla mnie obroną przed złym duchem". Józef

 

"Szkaplerz jest dla mnie czymś bardzo ważnym, radością, ostoją, pomocą i siłą".

 

"Szkaplerz jest dla mnie wielkim skarbem ratującym mnie w wielkich cierpieniach i ratunkiem na życie wieczne".

 

"Szkaplerz jest drogowskazem na dalsze życie".

 

"Szkaplerz jest dla mnie zjednoczeniem z Maryją i jednocześnie zobowiązaniem, by Ją naśladować w codziennych szarych sprawach naszego ziemskiego życia, a z Nią dojść do jedności z Jezusem.Maria i Helena z Orzesza

 

"Szkaplerz jest wszystkim, moją tarczą i ratunkiem".Zofia

 

"Jest moją nadzieją i radością" Józef.

 

"Szkaplerz święty jest dla mnie wszystkim, tarczą, obroną, płaszczem mojej Jedynej Mamusi!". Agnieszka

 

"Szkaplerz to ciągła obecność Maryi przy mnie na drodze do Boga". Wiesława

 

"Szkaplerz jest dla mnie tym co zaczęło moją przygodę z Bogiem".

 

"Szkaplerz jest dla mnie i rodziny znakiem miłości do Matki Bożej".

 

"Szkaplerz jest dla mnie drogą do nieba".

 

"Szkaplerz jest dla mnie wiarą, miłością i ostoją".

 

"Szkaplerz jest dla mnie znakiem opieki Matki Boskiej nade mną, łaską od Boga, nadzieją na ocalenie od potępienia i ochroną przed grzechem śmiertelnym". Jolanta

 

"Szkaplerz pomógł mi zacząć nowe życie".

 

"Szkaplerz jest dla mnie sukienką, ochroną, tarczą przed złem, podarowaną przez Maryję matkę Jezusa".

 

"Szkaplerz jest dla mnie świadectwem wiary".

 

"Szkaplerz jest dla mnie szczęściem i radością i drogą do Boga i Mateńki Najświętszej, cała Twoja jestem z moimi Synami a Ty nas prowadź do Jezusa Twojego Syna".

 

"Szkaplerz zaczynam nosić od dzisiaj, pragnę się modlić i uprosić łaski dla mojej rodziny".

 

"Kocham Matkę Najświętszą, Szkaplerz będzie moją radością spotkania z Bogiem".

Alfreda

 

"Szkaplerzem - suknią, tarczą osłoniła mnie Maryja i za to dziękować Jej pragnę teraz i w wieczności". Róża

 

"Szkaplerz jest dla mnie znakiem miłości Matki Bożej do swoich dzieci". Urszula

 

"Szkaplerz jest dla mnie tarczą, obroną, wspomożeniem Maryi. Ave Maryja Dziękuję mojej mamie Lucynie, która już okryła mnie św. Szkaplerzem w dzieciństwie, ponowiłam tu u stóp Maryi 12 lat temu". Urszula P.

 

"Jest moją wiarą i mocą". Beata

 

"Szkaplerz nadzieją". Ryszard

"Szkaplerz obroni mnie".

 

"Szkaplerz jest Miłością".

Bronisława

 

"Niepokalana Mateńka - Współodkupicielka rodzaju ludzkiego, Oblubienica Ducha Świętego jest Drogą, Prawdą i Życiem w Szkaplerzu św. Jest Bramą niebios,  Niezastąpioną Orędowniczką, która ma w ręku Klucz Królestwa Niebios czyli Szkaplerz św. Znak zbawienia".                 Mieczysław Łuszczński - Chełm

 

"Szkaplerz jest dla mnie i rodziny znakiem miłości do

Matki Bożej".

Rodzina Żaków

 

"W Karmelu znalazłam najlepszą Matkę, Szkaplerz jest

dla mnie płaszczem pod który w każdej chwili swego

się życia się chronię, jest poczuciem bezpieczeństwa i wzorem, który chcę naśladować".

                                                                                   Teresa

 

Szkaplerz jest dla mnie niezwykłym darem od Matki Bożej.

                                                  Janusz N.

                                                        * * *

         Szkaplerz jest dla mnie drogowskazem do zbawienia.

                                                        * * *

         Szkaplerz jest dla mnie znakiem, za pomocą którego wszedłem na nową drogę życia i nadzieją ku zbawieniu.

                                                         * * *

         Szkaplerz jest dla mnie drogą życia, którą należy podążać.

                                                         * * *

         Szkaplerz, który przyjęłam pogłębił moją wiarę i życie religijne, walkę z szatanem.

                                                          * * *

         Szkaplerz jest dla mnie obroną w sprawach duszy i ciała. Zofia.

                                           * * *

         Kiedy słyszę słowo "Szkaplerz" , staram przypomnieć sobie, że mam żyć jak Maryja. Wiem, że Ona opiekuje się mną, słabą, marną i że nie da zginąć mnie na wieki.  Barbara.

                                                           * * *

         Szkaplerz jest dla mnie talizmanem szczęścia. Stefania.

                                                           * * *

         Szkaplerz jest dla mnie tarczą ale też nadzieją i zawierzeniem zwłaszcza teraz gdy dzięki niemu nadal jestem, choć mogło być inaczej. Rafał.

                                                           * * *

         Szkaplerz jest dla mnie wielką nadzieją i prośbą do Matki Bożej o uzdrowienie. Zdzisław.

                                                           * * *

Szkaplerz jest dla mnie tarczą od wszystkiego złego. Władysław S.

z Przemyśla.

                                                            * * *

         Szkaplerz jest dla mnie obroną od zła, jest świętym.

                                                            * * *

         Szkaplerz jest dla mnie przewodnikiem do nieba. Lidia K.

                                                            * * *

         Szkaplerz jest dla mnie wszystkim, moją nadzieją i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Maria.

         Szkaplerz jest dla mnie wszystkim - miłością o łaskę.

                                                            * * *

         Szkaplerz  jest dla mnie wielką pomocą w moim życiu, zaufałam tylko Matce Bożej.

                                                            * * *

         Szkaplerz jest dla mnie drogą, prawdą, życiem, prowadząc, ochraniając mnie i rodzinę przez życie do Chrystusa i nadzieją zbawienia wiecznego.

                                                                                                     Agata B.

                                                            * * *

         Szkaplerz jest dla mnie nadzieją na życie wieczne.

                                                            * * *

         Szkaplerz dla mnie jest dobrem.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest czymś ciepłym od Maryi i znakiem, ze Pan Bóg istnieje i żyje, a ja tak jak na szkaplerzu stoję przed Jego obliczem. Artur.

                                                             * * *

         Szkaplerz daje mi pewność zbawienia, jeżeli tylko będę miał odrobinę dobrej woli dla Boga, Bez szkaplerza to samo mniemam byłoby wątpliwe (czy wystarczy). Jakub.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest dla mnie przywilejem i obroną przed złem, a także nadzieją wiecznej szczęśliwości. Staszek - Kraków.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest dla mnie obroną przed złem, pod opieką Matki Bożej, która prowadzi mnie do Pana Jezusa.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest całym moim życiem, radością i szczęściem.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest dla mnie zobowiązaniem, zadumaniem, ścieżką prowadzącą  do miłości Maryi.

                                                             * * *

         Matka Boża chroni nas od wszystkiego złego. Maria, Anna, Katarzyna.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest dla mnie wielką tajemnica i nadzieją.

                                                             * * *

         Szkaplerz jest dla mnie dobrem, opieką.

                                                              * * *

         Szkaplerz jest  dla mnie źródłem i drogą życia.

                                                               * * *

         Szkaplerz jest dla mnie płaszczem Matki Bożej. Dziękuję Jej za to.

                                                               * * *

         Szkaplerz jest moją obroną.

                                                               * * *

         Szkaplerz jest dla nas pomocą i obroną. Agnieszka i córka Teresa.

                                                                 * * *

         Szkaplerz jest dla mnie nadzieją na dalsze życie moje i mojej rodziny.                        

                                                                                                              Janusz.

                                                                 * * *

         Szkaplerz jest dla mnie siłą, mocą, poczuciem bezpieczeństwa, nadzieja. Nie pozwól mi Panie, bym kiedykolwiek Cię straciła. To moje życie. Kocham Cię Maryjo i dziękuję za wszystko co dla mnie robisz i proszę o łaski dla wszystkich... dla wszystkich Mateńko. Janina Błońska.

                                                                 * * *

         Szkaplerz jest dla mnie siłą i obroną na każdy dzień i w drodze do wieczności.

                                                                 * * *

         Szkaplerz jest dla mnie wielkim wsparciem, obrona na co dzień a szczególnie w godzinie śmierci. Kocham Ją, Ona jest moją obroną.

                                                                 * * *

          Szkaplerz jest dla mnie obroną przed złem tego świata.

                                                                 * * *

Szkaplerz jest dla mnie obrona, tarczą, płaszczem Maryi bez którego jesteśmy słabi. Łukasz z Wrocławia.

                                                       * * *

Szkaplerz dla mnie jest tarcza w moim życiu.

                                                       * * *

Szkaplerz św. jest dla mnie symbolem i przypomnieniem o tym, że należę do Maryi i każdego dnia mam Ja naśladować.

                                                       * * *

Szkaplerz jest dla mnie Płaszczem pod którym mogę się ukryć, gdy w życiu jest mi bardzo ciężko. Elżbieta.

                                                       * * *

Szkaplerz jest dla mnie miłością i ochroną N.M.P. Dzięki Ci Mamusiu.

                                                                                                  Jadwiga.

                                                       * * *

Szkaplerz jest dla mnie tarczą, przypomnieniem o Bożej miłości i opiece znakiem nadziei. Mirka z Radomska.

                                                       * * *

Szkaplerz jest dla mnie wielkim darem miłości.

                                                       * * *

Jest dla mnie płaszczyzną codziennego zawierzenia, zaufania, wyciszenia na której mogę czasem znaleźć Boga.

                                                      * * *

Szkaplerz dla mnie jest kolejna oznaką miłości Bożej.

                                                      * * *

Szkaplerz jest dla mnie dowodem, ze N.M.P. nas chroni. Justyna.

Szkaplerz jest dla mnie znakiem opieki N.M.P.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie znakiem zbawienia.

                                                     * * *

Tarczą od wszelkiego złego. Dziękuję Ci Matko.

                                                     * * *

Ucieczką grzeszników. Ocaleniem moim wszystkim. Helena.

                                                     * * *

Dla mnie Szkaplerz jest obrona mojego życia.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie dobrem i pomocą w trudnych chwilach i świętością.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie pomocą i obroną, ratunkiem w trudnych chwilach mojego życia.

                                                     * * *

Szkaplerz jest moją siłą, tarczą, bez niego jestem nikim.

                                                     * * *

Dla mnie Szkaplerz jest skarbem, bez niego nie mogłabym żyć.

                                                     * * *

Dla mnie Szkaplerz jest pomocą, siłą w przeciwnościach, oparciem.

                                                     * * *

Szkaplerz jest tarczą przed złem. Agnieszka P.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie nadzieją. Liliana D.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie tarczą, puklerzem i zbawieniem moim. Matko Szkaplerzna daj wiarę moim synom Markowi i Andrzejowi. Prosi zatroskana matka. Helena.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie dobrem przed złem.

                                                     * * *

Szkaplerz św. szatą mojej Niebieskiej Matki.

                                                     * * *

Szkaplerz to najpiękniejsza szata Królowej, która mnie krzepi, że staję się nowa. Helena.

                                                     * * *

Szkaplerz chroni od zła.

                                                     * * *

Szkaplerz jest moją drogą życia. Krystyna.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie nadzieją na życie wieczne.

                                                     * * *

Ufam, że Szkaplerz uchroni rodzinę mojego brata Adama. Halina.

                                                     * * *

Najpewniejszą opieką, obroną, przewodnikiem do wejścia w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa, do przejścia z Maryją do Nieba. Moim największym pragnieniem jest aby cała moja rodzina zechciała go nosić.

                                                                              Lidia Górecka, Olkusz.

                                                     * * *

Największy cud miłosierdzia, Maryi, największą pomocą w ostatnich chwilach życia.

                                                     * * *

Dla mnie Szkaplerz jest moją obroną, życiem i nadzieją. Baran Marta.

                                                     * * *

Szkaplerz św. dla mnie to obrona od złego i zjednoczenie w modlitwie z Maryją i Jezusem. Jasia i Wanda.

                                                     * * *

Ochroną przed wpływem zła. Piotrek.

                                                     * * *

Szkaplerz jest dla mnie świętością i obrona na zawsze.

                                                     * * *

 

 

 

 

 

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych