Dokument bez tytułu

Sł. B. Teresa Kierocińska (1885-1946)

Życie

Teksty

Szukać pomocy u Matki Bożej

Życie

Sługa Boża Janina Kierocińska - Matka Teresa od św. Józefa - urodziła się 14.06.1885 roku w ziemiańskiej rodzinie w Wieluniu. Od I Komunii św. (9.06.1895) pragnęła całkowicie poświęcić się Bogu, co nastąpiło 31.12.1921 roku, gdy przyjęła propozycję O. Anzelma Gądka OCD Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i została jego przełożoną generalną. Piastując ten urząd przez 25 lat, otworzyła w Sosnowcu przedszkole, szkołę podstawową, pracownię haftu i szycia. W czasie II wojny światowej chroniła dziewczęta przed wywiezieniem do Niemiec, udzielała pomocy żołnierzom podziemia, prowadziła tajne nauczanie. Zorganizowała pomoc dla uchodźców ze Śląska, kuchnię dla biednych i sierociniec. Za ratowanie Żydów została pośmiertnie w roku 1992 odznaczona medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie. Zmarła w opinii świętości 12.07.1946 roku. Nazwano ją: "Matką robotników i Apostołką Zagłębia". Proces diecezjalny przeprowadzono w latach 1983-1988.

Teksty

Szukać pomocy u Matki Bożej

Niech łaski Ducha Świętego spływają na Was, byście coraz lepiej, coraz goręcej służyły P. Jezusowi i Matuchnie Najśw., bo bez łaski Ducha Świętego nikt szczerze i prawdziwie nie będzie służył P. Bogu.
Życie zakonne to służba w pałacach Bożych, by być dobrą służką potrzeba nam sił, by móc z taką doskonałością, wiernością, pilnością, punktualnością i szczerą miłością spełniać wszystko cokolwiek w tej służbie napotykamy. Bez pomocy Boga nic dobrze nie zrobimy, nic dobrze nie wykonamy, więc gdzie szukać pomocy, kto nam ją zaofiaruje. Kto ma to serce tak wielkie i hojne, by pomóc, by otrzeć łzę. Kto, tylko Matka - Matka, która jest w niebie, więc do Niej.
Życiorys i wybrane pisma s. Teresy od św. Józefa (Teresy Janiny Kierocińskiej),
red. J. R. Bar OFMConv., Kraków 1990, s. 28

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Sekretariatu Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych