szkaplerz
rodzina szkaplerzna
szkaplerz
 


Dokument bez tytułu

Noszący szkaplerz św. i należący do bractwa szkaplerznego mają możność uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub dla zmarłych w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego i niektóre święta zakonu karmelitańskiego.

 

Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny – spełniając zwykłe warunki[1] oraz składając lub odnawiając przyrzeczenia zachowania zobowiązań wynikających z przynależności do bractwa – w następujące dni (DSPA, NPBS 18.9):
  1. w dniu wstąpienia do bractwa,
  2. we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
  3. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
  4. w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
  5. w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
  6. w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
  7. w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
  8. w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).
[1] W skład zwykłych warunków wchodzą: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

Oprócz odpustu zupełnego jest także możliwość zyskania odpustu cząstkowego. Powyższą sprawę odpustów wyjaśnijmy od razu, aby do niej już potem nie wracać, gdyż często iesz-ze jest wiele nieporo­zumieniu wśród wiernych noszących szkaplerz karmelitański.

Odpust cząstkowy może uzyskać każdy noszący szkaplerz, jeśli nosi go pobożnie, czyli z wiarą. Chodzi tutaj o stan ducha, wysiłek i gorliwość, z jaką nosi się szkaplerz, i która jest miarą odpustu. Pomocą w tym może być ucałowanie szkaplerza czy pobożny akt strzelisty. Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej (za grzechy już odpuszczone), ile ów, zyskujący odpust, sam iei otrzymuje dzięki swei gorliwości. Jeśli szkaplerz został po­święcony przez papieża lub biskupa, wtedy w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła osoba nosząca go może zyskać również odpust zupeł­ny no odmówieniu zatwierdzonego wyznania wiary.

Przy okazji wyjaśnijmy także warunki zyskania odpustu zupeł­nego. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są warunki:

- przynajmniej ogólna intencja zyskania odpustu,

- spowiedź sakramentplna.

- Komunia eucharystyczna.

- modlitwa w intencjach Ojca św. (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Ma­ryjo").

- wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet pow­szedniego.

W uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca) odpust zupełny mogą otrzymać wszyscy wierni, którzy nawiedzą pobożnie kościół karmelitański i oprócz wypełnienia powyższych warunków zwykłych odmówią ponadto ,.Oicze nasz" i "Wierzę w Boga". Od­pust ten można zyskać już od południa dnia poprzedzającego uro­czystość.

W. Tochmański, Szkaplerz karmelitański we współczesnym Kościele, w: Karmel, 2/1988, s. 24-25

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych